Handicapkonferencen 2018

Konferencens tema er i år "Den gode specialisering i socialt arbejde med borgere med funktionsnedsættelser"

Vi vil gerne sikre vores fortsatte faglighed og handicapfokus, men hvordan gør vi det og hvad er de aktuelle tendenser? I det moderne sociale arbejde stille vi krav til alle borgere om at tage ansvar for eget liv/egen familie, også borgere med funktionsnedsættelser, men hvordan gør vi det bedst? Hvad er udfordringerne, faldgruber og gode erfaringer? Hvordan ser socialrådgiverrollen anno 2018 ud?

Torsdag den 15. marts 2018

9.30-10.00: Morgenmad og indtjekning

10.00-10.05: Velkomst v. Handicapfaggruppens formand Bente Elton

10.05-11.35: Hovedoplæg 1: V/ Knud Aarup

Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på et bedre velfærdssamfund
Knud Aarup er formand i Socialpolitisk Forening, formand i Røde Kors i Aarhus, og fhv. direktør, Socialstyrelsen

Knud tager i sit oplæg udgangspunkt i sin nye bog, som handler om at Danmark ikke længere er et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for eget liv.

Derfor skal velfærdspolitikken ændres, så den igen baseres på de grundlæggende værdier om fællesskab, lighed og tillid.

11.35-11.45: Pause

11.45-12.45: Hovedoplæg 2: Adjunkt Maja Lundemark, Aalborg Universitet.

Empowerment- inddragelse eller selvbestemmelse i moderne velfærdsarbejde?

Moderne velfærd stiller krav til alle borgere om at tage ansvar for eget liv. Det gælder også for borgere som har forskellige former for funktionsnedsættelser og kognitive vanskeligheder, så udfordringen er hvordan disse krav om aktivitet og inddragelse omsættes til praksisformer i velfærdsarbejdet? Samtidig er der fokus på at styrke borgerens oplevelse af at være inddraget i deres egne sager, og ofte anvendes et begreb som empowerment i den sammenhæng. Oplægget vil omhandle empowerment og inddragelse i arbejde med borgere med en funktionsnedsættelse og deres familier/pårørende.

12.45-13.45: Frokost

13.45-15.00: Hovedoplæg 2 fortsat: V/ Maja Lundemark

15.00-15.30: Kaffepause

15.30-16.30: Oplæg fra DS’s faggruppe-fokus V/ DS medarbejder Mette Grosbøl:

Konsulent Mette Grostøl fra Danske Socialrådgiverforening vil under ”Nyt fra DS” fortælle, hvad der aktuelt rører sig på den handicappolitiske front set fra DS’s perspektiv – lovmæssige ændringer, nyt tendens, politiske vinde mv. Oplægget vil naturligvis også give konferencens deltagere mulighed for at komme med input og refleksioner fra praksis, som DS kan bruge ift. deres videre arbejde.

16.30-17.00: Generalforsamling

Fra 19.00: Festmiddag med quiz

Fredag den 16. marts 2018

8.00-8:45: Morgenmad

8.50-9.00: Velkomst dag 2

9.00-10.30: Workshops:

1. Mestringsprogrammet – Stepping Stones V/ socialstyrelsen Signe Møller

Hvordan hjælper vi familier med børn med handicap til at mestre livet og håndtere udfordringer? Hvordan kan sammenhængskraften i familien øges?

Det er noget af det Socialstyrelsen afprøver i Mestringsprogrammet, som består af fem delinitiativer, der alle har til formål at styrke familier med børn med handicap. I det australske evidensbaserede program Stepping Stones, får forældre til børn i alderen 2 – 12 år med forskellige handicap strategier, redskaber og kompetencer til bedre at håndtere det daglige familieliv, får gladere børn, håndterer konflikter i parforholdet, tager vare på sig selv som voksen og forælder, håndterer stress, deltager i det omgivende samfund, udvikler planer for svære situationer osv.

Programmet er afprøvet og implementeret med stor succes i en lang række lande. Lige nu afprøves de forskellige moduler (seminarer, gruppe- og individuel behandling samt udvidet) i fem kommuner i Danmark og praktikerne, der arbejder med Stepping Stones er begejstrede for metoden. Kom og hør om Mestringsprogrammet og Stepping Stones samt fortællinger fra fagpersoner om hvilken forskel de oplever.

Oplægsholder Sine Jongdahl Kolind Møller, specialkonsulent i Socialstyrelsen og en praktiker på området.

2. Overgang fra ung til voksen, Socialstyrelsens Task Force, V/ Tina Gottschalk og Chrispin Lake

Der sættes fokus på, hvordan kommunen kan skabe gode rammer for overgangen fra barn til voksen på handicapområdet.

På baggrund af Task forcens erfaringer ser vi på styrker og udfordringer på området, og i fællesskab finder vi frem til nogle af de helt centrale elementer i overgangen.

I løbet af oplægget kommer vi rundt om: Task forcens syn på den gode overgang, Lovlighed og socialfaglig kvalitet i overgangen, Erfaringer på tværs af kommunerne i forhold til overgangen, Tjekliste i forbindelse med overgangen

3. Erfaringer med investeringsmodellen på handicapområdet, Projekt ”Tæt på tværs”

Mange danske kommuner arbejder i disse år med at udrulle den såkaldte Sverigesmodel på børneområdet. Det gøres ud fra et mindset om, at en målrettet og helhedsorienteret indsats er bedre for barnet – og for kommunekassen. I Egedal Kommune har vi valgt at udrulle mindsettet fra Sverigemodellen på både børne- og voksenområdet. Vi kalder projektet ’Tæt På Tværs’.

’Tæt På Tværs’ dækker hele det sociale område – både handicap og psykiatri. På børneområdet har vi arbejdet med projektet siden den 1.1.2017, mens voksenhandicap kommer med i projektet den 1.1.2018.

I dette oplæg vil vi sætte fokus på den udvikling og de tiltag som er gjort på handicapområdet for både børn og voksne.

Der vil være mulighed for dialog undervejs i oplægget samt drøftelse efter oplægget.

4. BPA- området. V/ LOBPA Susanne Karlshøj og Camilla Olesgaard

BPA-området opleves ind i mellem som en udfordring for såvel kommunerne som for borgere og patientforeninger. Der er tale om et komplekst lovområde. I denne workshop vil konsulenterne Susanne Karlshøj og Camilla Olesgaard fra LOBPA fortælle om deres arbejde i LOBPA, og belyse nogle af de udfordringer, de oplever fra deres praksis – herunder kommunale forskelle, samspil med andre ordninger/støttemuligheder og vurdering af arbejdsleder-/arbejdsgiverevne hos borgerne. De vil også komme ind på de gode løsninger og muligheder, som lovgivningen rummer, ligesom der vil være tid til spørgsmål og drøftelse af området med workshoppens deltagere.

10.30-10.45: Kaffepause

10.45-12.15: Pattedyret med den fantastiske hjerne! V/Johny Gammelgaard, Stresscoach og underviser

Hjernen og menneskelig adfærd er dybt fascinerende, men hjernen er også mangelfuld eller forældet om man vil.

De ubevidste og automatiske systemer i hjernen fylder langt mere, end vi mennesker bryder os om at tænke på, især under pres.

Vi har den samme hjerne med os hver dag – altid. Men det er meget forskelligt hvornår og hvordan vi bruger den. Få et solidt og praktisk indblik i hverdagshjernen – den du har med til møde, i Netto, i bad og i toget.

Forstå nogle af de logikker og ikke mindst hormoner hjernen fungerer efter, og hvordan de kan blive et aktiv i dit liv.

12.15: Afslutning og frokost

Pris

1.150 kr. for overnatning på dobbeltværelse
1.350 kr. for overnatning på enkeltværelse
For ikke-medlemmer af handicapfaggruppen 2.000 kr.

For ikke-medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening er prisen 3200 kr.
Skriv en mail til Søs Ammentorp sa@socialraadgiverne.dk, hvis du ønsker at deltage som ikke-medlem, med tydelig angivelse af betaler, betalers adresse samt EAN nr. og evt. reference nr.