Povertywalk, Aarhus

Povertywalk, Aarhus, arrangeres sammen med nuværende- og tidligere socialt udsatte, guidede ture rundt i den indre by´s gader.

Formålet med de guidede ture er, at give andre befolkningsgrupper indblik i, hvordan misbrugere, hjemløse og andre udsatte lever deres liv på gaden. Derfor vil væresteder, varmestuer og centrale pladser være omdrejningspunktet for disse ture.

Hele turen bliver selvfølgelig krydret med guidens egne personlige oplevelser.

Tilmelding

Povertywalk, Aarhus, udbyder vi som samlet eksklusivt klubarrangement. Det betyder, at det er klubben/arbejdspladsen/TR, der arrangere turen og sørger for tilmelding, transport og evt. efterfølgende spisning. Man kan derfor ikke tilmelde sig individuelt. Klubben/arbejdspladsen tilmelder sig efter først-til-mølle princippet med mulighed for deltagelse af max. 20 personer og minimum 10 personer pr. arrangement. Der er betalt for ”walken” – man skal selv betale for transport og evt. spisning – se nedenstående datoer.

» Tilmeld din klub via mail til mbl@socialraadgiverne.dk.