Ram plet med din skriftlige kommunikation

Temadag i Revalideringsfaggruppen med oplægsholder Lise Norup

» Læs mere om oplægsholder Lise Norup

Hvad forventer vi i bestyrelsen at du får ud af dagen

Du får yderligere fokus på din skriftlige kommunikation så det bliver en lettelse i dit daglige arbejde og dine borgere forstår det der skrives.

Program

09.30 – 10.00  Ankomst, kaffe, brød og velkomst v. formanden

10.00 – 12.30  Lise giver et oplæg ud fra såvel vores eget materiale og ikke mindst hendes fantastiske metoder i forhold til at ramme plet med vores skriftlige kommunikation.

12.30 – 13.15  Frokost

13.30 – 15.15  Lise fortsætter

15.15 – 15.30  Farvel og tak samt evaluering

Der vil blive være kaffe og kage under vejs.

 

NB! Hvis der er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, kan ikke-medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening deltage for 1250 kr.
» Kontakt Hanne Poulsen poulsen.hpo@gmail.com