Seminar for faggruppen Børne- og ungdompsykiatri

2-dags seminar. Oplæg om funktionelle lidelser v/professor Charlotte Rask og Karen Kallesøe, læge i Børne- og ungdomspsykiatrien og ph.d.-studerende. Personlig beretning fra Marie Louise Isager om egen funktionel lidelse. Oplæg og diskussion v/Bente Nymark, socialrådgiver, forskningsklinikken for funktionelle lidelser.

Pris for medlemmer af faggruppen: 1.700 kr.
Pris for ikke-medlemmer af faggruppen: 2.100 kr.
Er du ikke medlem af DS, eller har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til kasserer Tove Kjeldgaard: tjk@rn.dk.

Program for seminar, Faggruppen af socialrådgivere i børne- og ungdomspsykiatrien.

Torsdag den 31. august 2017

Kl. 09.15 – 9.45 Ankomst – kaffe og brød
Kl. 09.45 – 10.00 Velkomst og præsentation
Kl. 10.00 – 12.30 Oplæg om funktionelle lidelser v/professor Charlotte Rask og Karen Kallesøe – læge i Børne- og ungdomspsykiatrien og ph.d-studerende
Kl. 12.30 – 13.30 Frokost
Kl. 13.30 – 15.30 Fortsat oplæg ved Charlotte Rask og Karen Kallesøe
Kl. 15.30 – 15.45 Pause
Kl. 15.45 – 17.15 Personlig beretning fra Marie Louise Isager og hendes mor om egen funktionel lidelse
Kl. 17.15 – 18.30 Pause
Kl. 18.30 – 20.00 Middag
Kl. 20.00 Generalforsamling

Efterfølgende er der quiz og socialt samvær.
Der serveres aftenkaffe m/sødt.

Fredag den 1. september 2017

Kl. 7.30 – 8.30 Morgenmad
Kl. 8.30 – 10.00 Oplæg fra DS v/Henrik Egelund Nielsen
Kl. 10.00-10.15 Pause
Kl. 10.15 – 12.15 Oplæg, dialog og diskussion ved socialrådgiver Bente Nymark, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser
Kl. 12.15 – 12.30 Evaluering af seminaret
Kl. 12.30 – 13.30 frokost

Generalforsamling torsdag den 31. august kl. 20.00

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (findes på hjemmesiden)
3. Formandens beretning ved Tutte Friis
4. Regnskab og budget ved kasserer Tove Kjeldgaard
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Evt.

Forslag til dagsorden sendes senest den 1. august 2017 på mail til Tutte Friis tuttfrii@rm.dk

Bestyrelsen består af:
Tutte Friis (Region Midt – Risskov). Tove Kjeldgaard (Region Nord), Dorte Faaborg Jensen (Region Syd), Dorte Schmidt Jørgensen (Region Sjælland), Anne Printz (Region Midt) samt suppleant Christina Mütze Balle (Region Sjælland).

På valg fra bestyrelsen er:
Tutte Friis og Dorte Faaborg Jensen, som vælge sfor to år samt suppleant, som vælges for ét år.

Ikke på valg er:
Tove Kjeldgaard, Anne Printz, Dorte Schmidt Jørgensen.

Vi vil opfordre alle – mænd som kvinder – til på forhånd at overveje, at stille op til en bestyrelsespost.

Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen