Seminar for Faggruppen Børne- og ungdompsykiatri

Leder og indehaver af Specialpædagogisk Centrum Stine Lier og familiebehandler Mette Sørensen taler om tilknytningsforstyrrelser

Tema, 1. dag: Tilknytningsforstyrrelser

Stine Lier arbejder primært med behandling af forældre og børn med sårbare relationer og/eller tilknytningsforstyrrelser ved metoden Circle Of Security-Parenting og Circle Of Security-Intervention. Superviserer og underviser plejefamilier, forældre og fagpersoner i diagnoseforståelse, mentalisering og tilknytning samt læring af specialpædagogiske redskaber.

Mette Sørensen superviserer og underviser aflastnings- og plejefamilier, forældre og fagpersoner i diagnoseforståelse, mentalisering og tilknytning, stress og konfliktløsning i familien og samarbejde.

Tema, 2. dag

På seminarets anden dag vil socialpolitisk koordinator i Dansk Socialrådgiverforening Henrik Egelund komme og give et oplæg vedr. aktuelle socialpolitiske temaer.

Vi får endvidere besøg af familiekonsulent Mette Kofoed Svendsen fra Odsherred kommune samt en familie med egen beretning, herunder hvilken hjælp og støtte de har modtaget.

Pris for deltagelse: 1700 kr.

Hvis du ikke er medlem af DS, men ønsker at deltage, er prisen 2100 kr. Kontakt kasserer Tove Kjeldgaard: tjk@rn.dk

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen