TR forhandler

3-dags kursus. Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben.

Formål:
Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen.

Målgruppe:
For TR der har deltaget i kurset ’TR og medlem’.

Indhold:
TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben.

Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv.

Form:
Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion – både individuelt og i grupper.

Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset.

Undervisere:
Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening.

Kursusadministrator:
Lykke Brink – lb@socialraadgiverne.dk – 3338 6162