TR forhandler

3-dags kursus. For TR, som har gennemgået kurserne "TR i DS" samt "TR og medlem" Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben.

Formål

Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen.

Målgruppe

For TR der har deltaget i kurset ’TR og medlem’.

Indhold

TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben. Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv.

Form

Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion – både individuelt og i grupper.
Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset.

Undervisere

Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening

Kursusadministrator

Esben Weiergang Larsen – ewl@socialraadgiverne.dk