TR i DS

3-dags kursus. For nyvalgte TR. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne samt støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet.

Formål:
Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start.

Målgruppe:
For nyvalgte TR ansat i kommuner, regioner og private virksomheder.

Indhold:
På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning, og hvordan du som TR sammen med DS indgår.
Inden kurset får du tilsendt en lille hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv – og andre – har til dit nye hverv.

Form:
Hjemmeopgave, gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner.

Undervisere:
Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening.