Dansk Socialrådgiverforenings publikationer

Fra pjecer, rapporter og undersøgelser til fagbladet Socialrådgiveren.

Her finder du en samlet oversigt over DS’ publikationer. Dit medlemsblad Socialrådgiveren kan læses online. Det samme gælder tidsskriftet Uden for Nummer og bladet Offentlig Ledelse. I menuen finder du også pjecer og rapporter, som Dansk Socialrådgiverforening har udgiver.

Om fagbladet Socialrådgiveren

Har du kommentarer – ris og ros – eller gode idéer til historier eller cases i fagbladet Socialrådgiveren? Så hører vi gerne fra dig.

Har du kommentarer til en artikel eller andet i Socialrådgiveren, eller støder du på et sagskompleks, der bør blive luftet i dit fagblad, så send en mail til redaktionen – redaktionen@socialraadgiverne.dk.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har gode tips eller gode cases i forhold til historier, der verserer i medierne, som vi kan bruge som afsæt for artikler, kommentarer mv.

Redaktør Susan Paulsen
sp@socialraadgiverne.dk

Kommunikationsmedarbejder Birgit Barfoed
bb@socialraadgiverne.dk

Om tidsskriftet Uden for Nummer

Tidsskriftet ”Uden for nummer – tidsskrift for praksis, udvikling og forskning i socialt arbejde” udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College SYD, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og University College Sjælland.

Uden for Nummer så dagens lys i 2000. Det henvender sig til socialrådgivere og andre, der arbejder eller uddanner sig inden for det sociale område, og har som ambition at belyse og analysere praksis – herunder formidling af udviklingsarbejde og forskningsresultater.

Formålet med tidsskriftet er:

 • at bidrage til diskussionerne på arbejdspladserne.
 • at tidsskriftet kan blive en hjælp til at sætte det praktiske sociale arbejde ind i teoretiske forståelsesrammer.
 • at afdække dilemmaer i socialt arbejde.
 • at vise, hvor faget trænger til mere viden, så vi i højere grad kan arbejde ud fra, hvad vi ved frem for, hvad vi tror.

Artikler til Uden for Nummer udgives typisk i relation til et tema, som besluttes af redaktionen.

Uden for Nummer udkommer to gange om året.

Indhold og holdninger i det enkelte nummer af tidsskriftet udtrykker ikke nødvendigvis organisationernes eller redaktionens egne standpunkter.

Kontakt os

Uden for Nummer opfordrer socialrådgivere og andre, der er interesseret i socialrådgiveres arbejdsområde til at udarbejde artikler til Uden for Nummer.

Kontakt redaktionen eller redaktionssekretæren om ideer, planlægning eller udarbejdelse af artikler eller forslag til temanumre til Uden for Nummer.

Redaktion:
Frank Cloyd Ebsen – freb@phmetropol.dk
Anette Nicolaisen – anic@ucsyd.dk
Nicolai Paulsen – np@socialraadgiverne.dk
Christine Sarka – christinesarka@mail.dk
Lene Mosegaard Søbjerg – lmos@via.dk
Lars Uggerhøj – lug@socsci.aau.dk

Redaktionssekretær:
Mette Mørk – mettemork21@gmail.com

Sekretær:
Birgit Barfoed – bb@socialraadgiverne.dk

Skrivevejledning

Hvis du sender et uopfordret forslag til en artikel, er det altid en god ide at sende et abstract, så redaktionen kan få en klar ide om, hvad temaet er, og hvordan du behandler det.

Sådan skriver du:

 • Længde: Artikler i Uden for nummer bør højest fylde 30.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) – med mindre andet er aftalt.
 • Resume: Indled artiklen med et kort resumé af artiklen på cirka seks linjer – som appetitvækker.
 • Koder: Undgå helst at bruge koder, da vi alligevel blot sletter dem alle i redigeringsfasen, så vi kan sikre et ensartet grafisk udtryk i de forskellige artikler.
 • Afsnit: Angives med ét tabulatorindryk eller dobbelt linjeafstand. Skribenten kan indsætte afsnitoverskrift (mellemrubrik) – men som nævnt helst uden at anvende koder – blot et par ekstra linjeskift.
 • Fremhævelser: Undgå for mange fremhævelser. I “uden for nummer” bruges kun kursiv ved fremhævelser – og hverken fed eller understregning.
 • Citater: Angives med “dobbelte” citationstegn.
 • Noter: Angives med tal og noterne placeres sidst i manuskriptet – og ikke nederst på den enkelte side.
 • Tabeller og figurer: De skal nummereres. Angiv placering i manuskriptet.
 • Referencer: Der indsættes (forfatternavn årstal) i teksten og fuld reference i litteraturliste. I litteraturlisten angives eksempelvis således: Nielsen, H.E.: Så kommer du til et bedre sted… København. Forlaget Børn & Unge, 2000. en.

Det andet:

 • Præsentation: Husk en kort præsentation af dig selv på cirka fire linjer – og en e-mail-adresse, som må offentliggøres i tidsskriftet. Og et elektronisk portræt ligeledes til offentliggørelse i forbindelse med artiklen.
  Send til: Manuskriptet i den endelige version sendes til redaktionssekretær Mette Mørk, mail mettemork21@gmail.com.
 • Honorar: Uden for nummer udbetaler honorar på 5000 kr. til skribenter uden forskninsgmæssig baggrund. Tidsskriftet udbetaler ikke honorar til skribenter med forskningsmæssig baggrund, hvor artiklen ses som en del af den almindelige forskningsformidling.
 • Udgivelsen: ”Uden for Nummer – tidsskrift for praksis, udvikling og forskning i socialt arbejde” udkommer to gange om året (i 2004 kun i netversion). Det udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College SYD, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og University College Sjælland.

Om bladet Offentlig Ledelse

Bladet “Offentlig Ledelse” og hjemmesiden offentligledelse.dk udgives i samarbejde mellem en række organisationer:

Ansvarshavende redaktør er Lise Ringgaard Have fra Socialpædagogernes Landsforening.

Læs bladet på offentligledelse.dk

Oplysninger vedr. Abonnement på Socialrådgiveren, indrykning af annoncer og udgivelsesplaner for socialrådgiveren og nyhedsbreve, finder du her:

» Annoncører og abonnenter

Kontakt