Faglige netværk

Faggruppen Adoption

Faggruppen Adoptions formål er specielt at varetage medlemmernes socialrådgiverfaglige interesser og at bidrage til udvikling inden for adoptionsområdet.

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere har omkring 100 medlemmer. Her kan du læse om, hvordan gruppen opstod, hvem der er med og hvordan du selv bliver medlem.

Faggruppen Alkoholbehandlere

Faggruppen alkoholbehandleres fokus er i høj grad på alkoholbehandling og formidling af viden. Faggruppen Alkoholbehandlere har cirka 120 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i en kommune.

Faggruppen Beboerrådgivere

Faggruppen Beboerrådgivere har omkring 30 medlemmer, der varetager Dansk Socialrågiverforenings interesser af faglig karakter.

Faggruppen Beskæftigelse

Faggruppens medlemmer er socialrådgivere, der arbejder med beskæftigelse. De varetager medlemmernes interesser på beskæftigelsesområdet og er DS' sparringspartnere.

Faggruppen Børn, Unge og Familier

Velkommen til faggruppen for socialrådgivere ansat på børne- og familieområdet i kommunerne. Gruppen diskuterer dilemmaer og forandringerne på børneområdet - hvilken betydning har det?

Faggruppen Børne- og ungdomspsykiatri

Socialrådgivere ansat i børne- og ungdomspsykiatrien engagerer sig og bidrager med socialfaglige vinkler i det tværfaglige forum.

Faggruppen Børnesagkyndige i Statsforvaltningen

Faggruppen Børnesagkyndige i Statsforvaltningensformål er specielt at varetage medlemmernes faglige interesser og at bidrage til udvikling inden for det børnesagkyndige område.

Faggruppen Døgninstitutioner og Opholdssteder

Som medlem af faggruppen for Døgninstitutioner og Opholdssteder kan du være med til at præge gruppens arbejde inden for fagområdet.

Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere

Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere er et landsdækkende netværk til vidensdeling og erfaringsudveksling mellem nye og erfarne socialrådgivere.

Faggruppen Familiebehandling

Faggruppen har midlertidig indstillet sines aktiviteter.

Faggruppen Familiepleje- og tilsynskonsulenter

Faggruppen Familiepleje- og tilsynskonsulenter består af socialrådgivere, der er ansat som familiepleje- og tilsynskonsulenter i kommunerne og i de fem tilsynsenheder samt andre socialrådgivere med interesse for området.

Faggruppen Handicap

Faggruppen af Handicaprådgivere har omkring 775 medlemmer og henvender sig til alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som arbejder inden for handicapområdet.

Faggruppen Hjemløse

Faggruppen tæller cirka 180 medlemmer, som er ansat inden for hjemløseområdet. Faggruppen består også af medlemmer der er i berøring med hjemløseområdet eller har interesse herfor.

Faggruppen Integration

Beslutningstagere skal have de bedst mulige forudsætninger for at handle og lovgive på et oplyst grundlag. Det sørger faggruppens 360 medlemmer for, der arbejder med integration af udlændinge i Danmark.

Faggruppen Kriminalforsorgen

Find ud af mere om faggruppen Kriminalforsorgen - og meld dig ind.

Faggruppen Kvindekrisecentre

Faggruppen Kvindekrisecentre har omkring 85 medlemmer. Find ud af mere om den og rapporten: Fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst.

Faggruppen Professionshøjskoler og AAU

Faggruppen blev stiftet i 2009 og består af medlemmer af DS ansat på professionshøjskolerne og Aalborg Universitet (AAU).

Faggruppen Psykiatri

Psykiatrifaggruppen er for socialrådgivere ansat i hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri, social- og lokalpsykiatri og i kommunale forvaltninger, hvor arbejdsområdet og målgruppen hovedsagelig er psykisk syge.

Faggruppen Retspsykiatri

Faggruppen af retspsykiatriske socialrådgivere består af medlemmer, der er ansat på retspsykiatriske afdelinger i hele landet eller på Retspsykiatrisk Klinik i København.

Faggruppen Revalidering

Er revalideringen død? Det tror vi næppe og især ikke efter førtidspensions- og fleksjobreformen. Velkommen til Faggruppen Revalidering - få mere at vide om hvem, hvad og hvornår.

Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Vi arbejder på skoler og i dagtilbud - det kan være alt fra almindelige folkeskoler og friskoler til børnehaver, vuggestuer, dagpleje o. lign.

Faggruppen Social- og sundhedsskolerne

Faggruppen har cirka 65 uddannede socialrådgivere som medlemmer, der alle er beskæftiget på social- og sundhedsskolerne.

Faggruppen Stofbehandlere

Misbrugsfaggruppen blev stiftet i november 2004 med et ønske om at skabe et fagligt netværk inden for området Stofmisbrug.

Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

Faggruppen Tortur- og traumebehandlere blev stiftet i 2002. Vil du - blandt meget andet - være med til at inspirere og hjælpe andre socialrådgivere i udviklingen af den socialfaglige indsats?

Faggruppen Vejledere

Socialrådgivere, der arbejder som vejledere har den 29. marts 2017 etableret en faggruppe, ”Faggruppen Vejledere”. Faggruppen samler socialrådgivere, der arbejder som vejledere ved bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Studievalgcentre, Voksenuddannelsescentre (VUC), HF-kurser og Erhvervsuddannelser.

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere i Dansk Socialrådgiverforening er en forsamling af engagerede praktikere, som brænder for at være med til at udvikle socialrådgiverfaget.

Ledersektionen

Velkommen til Ledersektionen.

Sektionen for selvstændige

Mangfoldigheden, den selvstændige virksomhed og det socialfaglige fundament er den røde tråd i sektionen for selvstændige socialrådgivere.

Seniorsektionen

Velkommen til Seniorsektionen!

Studerende

Som studiemedlem bliver du inviteret med til faglige arrangementer, modtager fagbladet Socialrådgiveren og kan få karriererådgivning over karrieretelefonen.