Faglig viden og debat

Studievejleder giver tips: Sådan kommer du godt i gang

Studievejleder Mette Spendrup har mange års erfaring med at vejlede socialrådgiverstuderende. Her giver hun tips til, hvordan man kommer godt i gang med studiet.

17.08.2017

Vi bliver klogere sammen

Det kan være svært at få implementeret og delt viden fra kurser og efteruddannelse, når hverdagen rammer. I Børn- og Ungeenheden i Vejen Kommune gør de alt, hvad de kan for, at ny viden fra seks medarbejderes diplomuddannelse ikke drukner i en travl hverdag.

17.08.2017

Står regler i vejen for det gode sociale arbejde på børneområdet?

Det er vores opfattelse, at sagsbehandlingsreglerne på børneområdet – snarere end at stå i vejen for godt socialt arbejde – understøtter det og er med til at sikre kvaliteten i det sociale arbejde. I stedet for at skælde ud på reglerne, kan socialrådgiverene være stolte af, at deres professionsnormer er blevet til lovregler.

17.08.2017

Sæt socialt arbejde på dagsordenen til kommunalvalget

Op til kommunalvalget 21. november 2017 har socialrådgiverne en unik mulighed for at påvirke debatten om den kommunale velfærd og det sociale arbejde. DS er parat med materiale om sociale investeringer til lokale kandidater i hele landet og med et inspirationskatalog til medlemmer, der vil deltage i debatten.

17.08.2017

Kommende reformer på uddannelsesområdet

Regeringen har fremlagt sit udspil om de forberedende tilbud til unge i maj 2017, mens udspillet om reformen af voksen-, efter- og videreuddannelse afventes.

17.08.2017

Socialrådgivere om sagsfejl: Barnet før bureaukratiet

En rapport har vist fejl i samtlige undersøgte anbringelsessager i København. Komplekse opgaver og massive dokumentationskrav tvinger ofte sagsbehandlerne til at vælge mellem barnets tarv og dokumentationskrav, mener DS, som er gået til politikerne for at forbedre forholdene.

17.08.2017

Efteruddannelse: Mandagen efter tænkte jeg på en ny måde

Sygehussocialrådgiver Jannie Friis har via sin efteruddannelse fået både højere løn og nye arbejdsopgaver. Hun har oplevet en arbejdsgiver, som har givet hende tid til at fokusere på studiet og gode rammer for at bruge den nye viden i praksis.

17.08.2017

Børn og unge med handicap har højere risiko for overgreb

Børn og unge med handicap har en højere risiko for at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb end børn og unge uden handicap, viser en ny rapport fra SFI, som Helle Holt er medforfatter til.

17.08.2017

Assens investerer i udsatte børn

I Assens arbejdede socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen i 2014 under så dårligt et arbejdsmiljø, at Arbejdstilsynet gav kommunen et påbud. Efter opnormering, halvering i sagstal, lydhørhed og fuld opbakning fra såvel ledelse som politikere er arbejdsmiljøet nu i top.

17.08.2017

2237 nye studerende starter på uddannelsen

Mens landets videregående uddannelser samlet set har fået færre ansøgninger end sidste år, har socialrådgiverstudiet i år fået flere ansøgninger end nogensinde. Åbningen af en ny uddannelse fører desuden til et rekordhøjt antal nye socialrådgiverstuderende igen i år.

17.08.2017

Kære nye studerende: Velkommen til et fedt fag – og et stærkt fagligt fælleskab

Vi vil invitere dig med ind i vores stærke fællesskab: Som medlem af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) og dermed også af Dansk Socialrådgiverforening bliver du en del af en faglig tradition, hvor vi både er der for hinanden og for dem, der har brug for vores faglighed.

17.08.2017

Færre får kompetencegivende efteruddannelse

Selv om socialrådgivere er vilde med at efteruddanne sig, viser de seneste tal, at der er færre, som får en kompetencegivende efteruddannelse. Dansk Socialrådgiverforening er bekymret over udviklingen og efterlyser bedre betingelser for ansatte og arbejdsgivere, der vil prioritere efteruddannelse.

17.08.2017