Faglig viden og debat

DS støtter politi-blokade: Sådan bør du forholde dig

Moderniseringsstyrelsen kræver, at politikadetter skal frasige sig ret til at strejke. Helt uacceptabelt, mener Politiforbundet og deres hovedorganisation, CO10, som nu har varslet blokade. DS støtter blokaden, og det får betydning for DS’ medlemmer.

22.06.2017

Socialrådgivere om sagsfejl: Barnet før bureaukratiet

En rapport har vist fejl i samtlige undersøgte anbringelsessager i København. Komplekse opgaver og massive dokumentationskrav tvinger ofte sagsbehandlerne til at vælge mellem barnets tarv og dokumentationskrav, mener DS, som er gået til politikerne for at forbedre forholdene.

22.06.2017

Magt over arbejdstiden…

Det er via vores overenskomstaftale at du får mere magt og indflydelse på eget liv – og selvsagt også en bedre løn og penison. Så lad os bruge vores kollektive magt til at få magt over eget liv. Brug din stemme og deltag i debatten.

15.06.2017

Det er ”bare” et arbejde

Det er uhyggeligt skræmmende at opleve, i hvor høj grad mange af de sygemeldte bliver følelsesmæssigt ramt af ikke at føle sig gode nok som borgere i samfundet. Jo længere sygemeldingen varer, des mere rammer det deres følelse af værdighed.

15.06.2017

Mindre bureaukrati og større arbejdsglæde

En samlet fagbevægelse bør kunne stille krav om en afbureaukratisering og samtidig komme med konstruktive forslag til en styring af den offentlige sektor.

15.06.2017

Efterværn og refusion – et kuriøst lovforslag

Folketinget har behandlet et lovforslag om hvem, der skal betale for efterværn – det vil sige støtte efter serviceloven for udsatte børn og unge mellem 18 og 22 år.

15.06.2017

Nyt initiativ: Indsatsgruppe er på vej

Center mod Menneskehandel etablerer indsatsgruppe i samarbejde med socialrådgivere i Døgnvagten i Københavns Kommune. Målet er at få viden og kompetencer til at spille bedre sammen og dermed kunne give en mere kvalificeret støtte til gadebørn fra Østeuropa, som kan være ofre for menneskehandel.

15.06.2017

Lovgivning matcher ikke gadebørn fra Østeuropa

Korshærschef afviser at oprette varmestuer for børn fra Østeuropa, og Københavns socialborgmester mener, at anbringelser ikke er den rette løsning. Jurist vurderer, at lovgivningen ikke matcher et gadebillede med hjemløse børn fra Østeuropa. Vi står med et juridisk og socialfagligt dilemma, som alle parter gerne vil gå sammen om at finde løsninger på – men regeringen skal også se virkeligheden i øjnene.

15.06.2017

Offentligt svigt: Børn og unge bør få erstatning uden retssag

Børns Vilkår tilbyder børn og unge hjælp til at lægge sag an mod kommuner, der trods kendskab til eller mistanke om omsorgsvigt har undladt at gribe ind. Om kort tid falder der dom i den såkaldte Slagelse-sag, hvor tre tidligere anbragte søstre har lagt sag an mod Slagelse-kommune. Børns Vilkår foreslår, at der oprettes et erstatningsnævn frem for, at børn og unge udsættes for en retssag.

15.06.2017

Hver tredje kontanthjælpsmodtager har haft en børnesag

Ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening og AE-Rådet bekræfter, hvad mange socialrådgivere oplever i arbejdet med udsatte ledige: At mange på kontanthjælp begynder voksenlivet bagud på point. Socialrådgiverne vil have flere kommuner til at investere i indsatsen for udsatte ledige.

15.06.2017

Afbureaukratisering: Oprydningen er gået i gang

Færre indberetningskrav og mere tid til borgerne. Det er målet for oprydningen i de statslige indberetningskrav, som Børne- og Socialministeriet har sat i gang efter socialrådgivernes kritik.

15.06.2017

Guide: Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med seks råd til en ferie uden arbejdsstress.

15.06.2017