Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Store forskelle i kommunernes sagsbehandling af førtidspension

Det er en retssikkerhedsmæssig udfordring, at strukturen omkring behandlingen af sager om førtidspension varierer kraftigt fra kommune til kommune, mener Dansk Socialrådgiverforening. Og flere socialrådgivere, som behandler førtidspensionssager, kritiserer, at processen er uigennemskuelig for borgerne.

24.05.2018

Af hjertet tak!

LEDER: Niels Christian Barkholt fratræder som næstformand pr. 1. juli. Han har valgt at stille op som folketingskandidat for SF i Københavns Omegns storkreds.

24.05.2018

Arbejdspres: Hver fjerde efterlyser flere kolleger

Socialrådgiverne har et højt arbejdspres. Kun lidt under halvdelen vurderer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj, og hver fjerde socialrådgiver efterlyser flere kolleger. Det viser en ny delrapport fra FTF. DS foreslår en national handleplan mod stress, og at arbejdspladserne investerer i arbejdsmiljøet.

24.05.2018

Klogere på børnevenlig retspleje

KLUMME FRA PRAKSIS: Målet er at sørge for, at børn og unge bliver vejledt, så de reelt kan gøre brug af deres rettigheder, og at de får sagt det, der er vigtigt for dem.

24.05.2018

OK18 Historien om et helt usædvanligt forløb, der endte godt

Efter måneders benhårdt arbejde, masser af aktivisme, medlemmer der sagde nok er nok, og vi er mere værd, meget lidt nattesøvn, op- og nedture, glæde og frustrationer, lykkedes det at lande en overenskomst for socialrådgiverne og alle andre offentligt ansatte. Majbrit Berlau ser tilbage på de historiske OK18-forhandlinger og et resultat, hun glæder sig til at stemme ja til.

24.05.2018

Kan samarbejdet mellem kommune og almen praksis reddes?

KOMMENTAR: Der er lovmæssigt krav om at indhente lægelige oplysninger via egen læge ikke mindst på beskæftigelsesområdet. Det er mit indtryk, at flere læger oplever attestarbejdet som en formålsløs ekstraopgave, fordi deres vurderinger bliver tilsidesat – og borgeren bliver kastebold mellem to systemer. Kan det ikke gøres bedre?

24.05.2018

Mig og mit arbejde: Kim Kromann

MIG OG MIT ARBEJDE: Kim Kromann er sjakbajs for Byg UDENFOR. Bor i Aarhus.

24.05.2018

7 socialrådgivere om overenskomstforliget

Hvad synes du om overenskomstforliget – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt syv tillidsvalgte. De er tilfredse med forliget, og det skyldes især udsigten til lønstigninger, mere i pension og fastholdelse af seniorrettigheder.

24.05.2018

Der er behov for at få øje på de unges ressourcer

5 HURTIGE: Socialt udsatte unge er en langt mere nuanceret gruppe og kan mere, end vi har blik for. Der er behov for at få øje på de unges ressourcer fremfor at fortælle dem om alt det, de ikke kan, siger adjunkt Vibeke Bak Nielsen, som har skrevet ph.d. om socialt udsatte unge, der udfordrer socialt arbejde.

24.05.2018

Præcisering af reglerne om førtidspension og ressourceforløb

JURASPALTEN: Umiddelbart er det vanskeligt at forestille sig, at ændringerne vil føre til en større praksisændring, idet der ikke er afsat økonomiske midler til gennemførelsen af ændringerne.

24.05.2018

Gode råd til at forebygge stress i fællesskab

Hvornår har du sidst følt dig stresset, og taler du med dine kolleger og leder om det? Med en række gode råd og pejlemærker fra Dansk Socialrådgiverforening kan du i fællesskab med dine kolleger og ledelse forebygge stress og styrke trivslen på din arbejdsplads. Find ud af, hvad der giver bedste mening f

24.05.2018

Katja og Susanne klappede forhandlerne ind i Forligsinstitutionen

Overalt i landet har socialrådgivere været med til at markere fagbevægelsens opbakning til topforhandlerne under de langstrakte og dramatiske overenskomstforhandlinger. Ved Forligsinstitutionen i København etablerede socialrådgivere deres egen ”forligsbande” og ofrede noget af nattesøvnen for forhandlernes og fællesskabets skyld.

24.05.2018