Høringssvar

Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

13.03.2017

Lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

Høringssvar til lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

09.03.2017

Lov om ændring af udlændingeloven

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.)

08.03.2017

Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Høringssvar til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

06.03.2017

Lovforslag om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge mv.)

27.02.2017

Lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

Høringssvar til lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

27.02.2017

Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

Høringssvar: Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

20.02.2017

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Høringssvar til udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

10.02.2017

Lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att.: Specialkonsulent Tina Hansen

09.02.2017

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

26.01.2017

Lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd)

25.01.2017

Lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Høringssvar til lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

23.01.2017

Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

06.12.2016

Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres forældre

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres forældre (Vejledning nr. 3)

23.11.2016

Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud – 8 indsatsområder

Høringssvar vedr. indsatser til forebyggelse af vold på botilbud - 8 indsatsområder

07.09.2016

Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

Høringssvar vedr. tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

10.08.2016

Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Høringssvar til bekendtgørelse om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

23.06.2016

Boligplacering af flygtninge

Høringssvar til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

23.06.2016

Udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om udarbejdelse af integrations-kontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

22.06.2016

Retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

Høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

21.06.2016

Bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

15.06.2016

Ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring m.v.

Høringssvar vedr. ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse. (Lovforslag nr. 191 af 31. maj 2016)

02.06.2016

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Dansk Socialrådgiverforenings kommentarer til foranalysen om forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

29.04.2016

Lovforslag om integrationsgrunduddannelse

Høringssvar til lovforslag om integrationsgrunduddannelse

18.04.2016

Lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v.

Høringssvar til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v.

15.04.2016

Lovforslag om voksenansvar

Høringssvar til lovforslag om voksenansvar

11.02.2016

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

Høringssvar vedrørende lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

11.01.2016

Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

Høringssvar: Lovforslag om undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

08.01.2016

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Høringssvar: Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

06.01.2016

Ændring af udlændingeloven

Høringssvar til lovforslag L 87 om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring mv.)

05.01.2016