Stil op til valg i DS

Kunne du tænke dig at være med til at påvirke politik, retning og udvikling i din fagforening og gøre en forskel for faget og dine kolleger? Så har du muligheden nu.

DS’ medlemmer skal vælge formand, næstformand, tre regionsformænd og ti ulønnede hovedbestyrelsesmedlemmer i efteråret 2018. Alle bliver valgt ved urafstemning blandt de aktive medlemmer, seniormedlemmer og studerende. Sidste frist for at stille op er den 27. august kl. 12

Stil op til formandsvalg

Hvis du vil stille op til en af formandsposterne – formand, næstformand eller regionsformand – meld dit kandidatur her.

Stil op til hovedbestyrelsen

Hvis du vil stille op til hovedbestyrelsen – meld dit kandidatur her.

Send dit opsptillingsgrundlag, blå bog og foto til fagbladet Socialrådgiveren

Alle kandidater præsenteres i fagbladet Socialrådgiveren, når fristen for at stille op er udløbet. For at kunne præsentere jer, har vi brug for:

  • Dit opstillingsgrundlag (max 1500 enheder)
  • Blå bog (max 500 enheder)
  • Et vellignende foto

Send det venligst i en mail til redaktionen@socialraadgiverne.dk. Senest den 27. august kl. 12. Det skal fremgå i mailen, hvilken post eller poster du kandiderer til.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvilke opgaver/kompetencer der ligger i de forskellige poster, kan du kontakte en af politikerne i vores forretningsudvalg eller hovedbestyrelse

Har du øvrige spørgsmål vedr. valget, kontakt sekretær Aase Madsen, telefon 33 38 61 43, aam@socialraadgiverne.dk

Spørgsmål vedr. valg i DS af administrativ karaktér?

Kontakt sekretær Aase Madsen, telefon 33 38 61 43, aam@socialraadgiverne.dk

Øvrige spørgsmål vedr. valg i DS

Kontakt sekretariatschef Magne Vilshammer, telefon 33 38 61 41, mv@socialraadgiverne.dk