Lønsatser

Har du netop fået nyt job eller måske dit første job som socialrådgiver? Og vil du gerne vide, hvad du skal have i løn og pension?

Der er forskellige lønsatser i de offentlige overenskomster. Overenskomsterne er forhandlet af de offentlige arbejdsgivere og Dansk Socialrådgiverforening.

Lønsatserne afhænger af, hvor du er ansat, hvilken erfaring du har og evt. lokale aftaler på din arbejdsplads.

Her kan du se alle de centralt aftale lønsatser afhængigt af, hvor du er ansat. Er du offentlig ansat, bør du også tage fat i din TR på arbejdspladsen. Det er nemlig TR, der har forhandlingsretten og ved, hvilke tillæg og lønniveau, der er på din (eventuelt nye) arbejdsplads.

Lønsatser for kommuner og regioner

Se de aktuelle satser for de enkelte grundlønstrin for socialrådgivere ansat i kommuner og regioner. Du kan også se den aktuelle udvikling i faste tillæg. Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Lønsatser for kommuner pr. 1. oktober 2017

» Oversigt over gruppernes geografiske placering
» Månedsløn
» Årsløn
» Timeløn
» Pension for KL-området (14,7 %)
» Pension for KL-området (18 %)
» Særlige tillæg
» Arbejdstidbestemte tillæg
» Udvikling i den særlige reguleringsprocent

Lønsatser for regioner pr. 1. oktober 2017

» Månedsløn
» Årsløn
» Timeløn
» Pension for RLTN-området (14,8 %)
» Pension for RLTN-området (16,1 %)
» Pension for RLTN-området (18 %)
» Særlige tillæg
» Udvikling i den særlige reguleringsprocent

Generelt

» Rådgivnings-/konsulenttakst
» Kørselsgodtgørelse

Lønsatser for staten

Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger. Som hovedregel er der regulering pr. 1. april og 1. oktober. Du vil herunder kunne se de lønsatser der indtil nu er udmøntet i indeværende overenskomstperiode. Du kan også se den aktuelle udvikling i faste tillæg.

Lønsatser for staten pr. 1. april 2017

» Basislønninger
» Månedsløn
» Årsløn
» Timeløn
» Pension
» Særlige tillæg
» Timelønnet undervisning
» Udvikling i den særlige reguleringsprocent

Generelt

» Rådgivnings-/konsulenttakst
» Censorvederlag
» Kørselsgodtgørelse

Privatansat

Hvis du er privatansat – eller er ved at blive det – er du ansat på en privat overenskomst eller en individuel kontrakt.

Læs mere

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.