Konference om ADD

Temaet er som overskriften lyder - ADD. Shelagh Powel speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri er oplægsholder om temaet ADD. Pris: 2000 kr.

Shelagh Powel vil ved hjælp af kliniske billeder/cases gennemgå de diagnostiske kriterier og typiske differentialdiagnoser og comorbiditet.

Anden dag kommer socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv og holder oplæg om relevant lovgivning ift ADD.

 

Tema 1. dag – ADD

Shelagh Powel speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri er ansat som overlæge i ADHD-klinikken Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd., Aarhus Universitetshospital – Skejby. Har derudover en delfunktion i OCD-klinikken samme sted.

Shelagh Powel beskæftiger sig i sit daglige arbejde med patienter med ADD/ADHD og behandling heraf, ikke mindst medicinsk. Dog har langt de fleste patienter comorbiditet, hvilket indebærer blandede problemstillinger med symptomer indenfor hele spektret af børne og ungdomspsykiatri.

Shelagh Powel vil ved hjælp af kliniske billeder/cases gennemgå de diagnostiske kriterier og typiske differentialdiagnoser og comorbiditet. Derudover have oplæg om der er forskelle ift. udredelse, kønsforskelle, forløb op til henvisningen, hvornår diagnosen stilles samt prognostiske forskelle

Ligeledes vil Shelagh Powel have fokus på behandling; medicinsk, pædagogisk/miljøterapeutisk, anbefalingerne ift. tiltag samt samarbejdet i primærregi.

Tema 2. dag –

På seminarets anden dag vil selvstændig socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv holde oplæg og bla. have fokus på handicapkompenserende ydelser, støttemuligheder, målgruppeafklaring og funktionsbeskivelse – her med fokus på børn og unge med ADD.

Inge Louv har siden 2005 haft selvstændig virksomhed, hvor hun udbyder konsulentbistand og undervisning til fagpersoner. Udover ansættelser i en rækker lommuner som sagsbehandler, familiebehandler, konsulent, faglig leder og kontorchef har Inge Louv været omkring børnepsykiatrien og handicaporganisationer.

Derudover kommer socialpolitisk koordinator i Dansk socialrådgiverforening Henrik Egelund Nielsen og giver et oplæg vedr. aktuelle socialpolitiske teamer.

Deltagerpris:
Begge dage med overnatning på enkelttværelse: 2000 kr.
En dag med middag 1300 kr.
En dag uden middag 1000 kr.

Generalforsamling afholdes torsdag d. 29.august 2019  kl. 17.00

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (Kan læses på DS´ hjemmeside )
3. Formandens beretning v/ Tutte Friis
4. Regnskab og budget v/ kasserer Tove Kjeldgaard
5. Indkomne forslag – se vedlagte
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Evt.

Forslag til dagsorden kan sendes til Tutte Friis, tuttfrii@rm.dk  senest den 6.august 2019

Bestyrelsen består af:
Formand Tutte Friis (Region Midt – Skejby)
Kasserer Tove Kjeldgaard (Region Nord – Aalborg)
Bestyrelsesmedlem Anne Printz (Region Midt – Skejby)
Bestyrelsesmedlem Dorte Schmidt Jensen (Region Sjælland – Holbæk)
Bestyrelsesmedlem Anette Hegelund Fosgerau (Region Midt – Skejby)
Suppleant Susanne Post Nexø  (Region Hovedstaden)

På valg til bestyrelsen er:
Tutte Friis
Anette Hegelund Fosgerau
Susanne Post Nexø

Bestyrelsen opfordrer alle til på forhånd at overveje at stille op til bestyrelsen.

Hvis du er lidt nysgerrig på hvad bestyrelsesarbejde kan være, eller hvordan du kan få indflydelse på dit fag, kan du læse dette lille notat