Seminar om ADD

Temaet er som overskriften lyder - ADD. Shelagh Powel speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri er oplægsholder om temaet ADD. Pris: 2000 kr.

Shelagh Powel vil ved hjælp af kliniske billeder/cases gennemgå de diagnostiske kriterier og typiske differentialdiagnoser og comorbiditet.

Anden dag kommer socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv og holder oplæg om relevant lovgivning ift ADD.

 

Tema 1. dag – ADD

Shelagh Powel speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri er ansat som overlæge i ADHD-klinikken Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd., Aarhus Universitetshospital – Skejby. Har derudover en delfunktion i OCD-klinikken samme sted.

Shelagh Powel beskæftiger sig i sit daglige arbejde med patienter med ADD/ADHD og behandling heraf, ikke mindst medicinsk. Dog har langt de fleste patienter comorbiditet, hvilket indebærer blandede problemstillinger med symptomer indenfor hele spektret af børne og ungdomspsykiatri.

Shelagh Powel vil ved hjælp af kliniske billeder/cases gennemgå de diagnostiske kriterier og typiske differentialdiagnoser og comorbiditet. Derudover have oplæg om der er forskelle ift. udredelse, kønsforskelle, forløb op til henvisningen, hvornår diagnosen stilles samt prognostiske forskelle

Ligeledes vil Shelagh Powel have fokus på behandling; medicinsk, pædagogisk/miljøterapeutisk, anbefalingerne ift. tiltag samt samarbejdet i primærregi.

Tema 2. dag –

På seminarets anden dag vil selvstændig socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv holde oplæg og bla. have fokus på handicapkompenserende ydelser, støttemuligheder, målgruppeafklaring og funktionsbeskivelse – her med fokus på børn og unge med ADD.

Inge Louv har siden 2005 haft selvstændig virksomhed, hvor hun udbyder konsulentbistand og undervisning til fagpersoner. Udover ansættelser i en rækker lommuner som sagsbehandler, familiebehandler, konsulent, faglig leder og kontorchef har Inge Louv været omkring børnepsykiatrien og handicaporganisationer.

Derudover kommer socialpolitisk koordinator i Dansk socialrådgiverforening Henrik Egelund Nielsen og giver et oplæg vedr. aktuelle socialpolitiske teamer.

Program

Torsdag d. 29. august 2019

kl. 09.15 –   9.45    Ankomst – kaffe og brød
kl. 09.45 – 10.00   Velkomst og præsentation
kl. 10.00 – 12.00    Oplæg om ADD  v/overlæge Shelagh Powell
kl. 12.00 – 13.00    Frokost
kl. 13.00 –  14.45   Fortsat oplæg v/ Shelagh Powell
kl. 14.45 – 15.00    Pause
kl. 15.00 –  16.15   Networking
kl.  16.15-  17.00   Pause
kl. 17.00 –             Generalforsamling
kl. 19.00 –              Middag

Efterfølgende middagen er der quiz og socialt samvær.
Der serveres kaffe med sødt, øl samt vin.

 

Fredag d. 30. august 2019

kl. 07.30  – 08.30     Morgenmad
kl. 08.30  – 10.30     Oplæg v/ handicapkonsulent Inge Louv
kl. 10.30 – 10.45      Pause
kl. 10.45 – 12.00      Oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening v/ socialpolitisk koordinator Henrik Egelund Nielsen
kl. 12.00 – 12.30      Evaluering af seminariet
kl. 12.30                  Frokost

Deltagerpris:
Begge dage med overnatning på enkeltværelse: 2000 kr.
En dag med middag 1300 kr.
En dag uden middag 1000 kr.
Såfremt der er flere ledige pladser efter tilmeldingsfristen kan ikke-medlemmer deltage, så fremt de er medlem af en anden overenskomstbærende organisation. Pris 2400 kr.
De kan skrive en mail med Betalers navn, betalers fulde adresse og betalers EAN nr. eller CVR. nr. Mailen sendes til Søs Ammentorp, sa@socialraadgiverne.dk

Generalforsamling afholdes torsdag d. 29.august 2019  kl. 17.00

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (Kan læses på DS´ hjemmeside )
3. Formandens beretning v/ Tutte Friis
4. Regnskab og budget v/ kasserer Tove Kjeldgaard
5. Indkomne forslag – se vedlagte
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Evt.

Forslag til dagsorden kan sendes til Tutte Friis, tuttfrii@rm.dk  senest den 6.august 2019

Bestyrelsen består af:
Formand Tutte Friis (Region Midt – Skejby)
Kasserer Tove Kjeldgaard (Region Nord – Aalborg)
Bestyrelsesmedlem Anne Printz (Region Midt – Skejby)
Bestyrelsesmedlem Dorte Schmidt Jensen (Region Sjælland – Holbæk)
Bestyrelsesmedlem Anette Hegelund Fosgerau (Region Midt – Skejby)
Suppleant Susanne Post Nexø  (Region Hovedstaden)

På valg til bestyrelsen er:
Tutte Friis
Anette Hegelund Fosgerau
Susanne Post Nexø

Bestyrelsen opfordrer alle til på forhånd at overveje at stille op til bestyrelsen. Og hvis du er nysgerrig på hvad bestyrelsesarbejde kan være, eller hvordan du kan få indflydelse på dit fag, kan du læse dette lille notat