Arbejdsmiljødag, AMD2019

Fælles arbejdsmiljødag på Centralværkstedet i Aarhus for Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.

Foreløbigt program:

Kl. 08.30 – 09.00  Morgenkaffe

Kl. 09.00 – 09.10  Velkomst

Kl. 09.10 – 09.40  “Strategisk arbejdsmiljø fra en hverdagsbetragtning”

Kl. 09.40 – 10.00  Pause

Kl. 10.00 – 10.50  “Første omgang af sessioner” (Se særskilt side for præsentation af emner)

Kl. 11.10 – 12.00  “Anden omgang af sessioner” (Se særskilt side for præsentation af emner)

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost

Kl. 13.00 – 14.00  “At lytte til kritik i arbejdslivet”
Hvilke handlestrategier er tilgængelige for ansatte, der oplever en begrænsning i at følge egne moralske fordringer i arbejdslivet? Nogle tier, mens andre taler. Og hvilken betydning kan en åbenheds- eller lukkthedskultur have for det psykiske arbejdsmiljø?
v/ Pelle Korsbæk Sørensen, cand.scient.adm, Phd i Samfundsvidenskab                                                       

Kl. 14.00 – 14.15  Pause

Kl. 14.15 – 15.15  “Humor på arbejde”
Traditionen tro slutter vi af med et lidt anderledes oplæg. I år har vi fornøjelsen af Karen-Marie Lillelund, der er en af landets bedste oplægsholdere, forfatter og tidligere bakkesangerinde. Karens-Marie har gjort
det til sit mål, at demonstrere lattermildhedens betydning for menneskeligt samvær og kommunikation.
v/ Karen Marie Lillelund, foredragsholder med humor

Kl. 15.15 – 15.30  Tak for i dag.

 

Præsentation af valgfrie oplæg.

I år afvikler vi fire sessioner, hvor der er mulighed for at deltage i to af dem.  Vi beder derfor om, at alle prioriterer sessionerne fra 1-4, hvor 1 er den session, som I helst vil deltage i.

Session 1  “På forkant med arbejdsmiljøarbejdet”
Hvordan skaber I energi i arbejdsmiljøarbejdet? Hvordan skaber I større synlighed om arbejdsmiljøindsatserne og får engageret arbejdspladsen? Og hvordan styrker I samarbejdet, både internt i arbejdsmiljøgruppen og med tillidsrepræsentanter og ledelse? Der beskrives en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system – og komme på forkant. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø – men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.
v/ Rasmus Monnerup Jensen fra BFA Velfærd & Offentlig administration

Session 2  “Digitalisering og ny teknologi – sæt det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen”
Digitalisering gør ofte noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Dels kan den påvirke kerneopgaven, fagligheden og/ eller relationerne i den daglige opgaveløsning – og derigennem det psykiske arbejdsmiljø. Dels kan selve implementeringen af den digitale teknologi have arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Oplægget introducerer til og giver eksempler på sammenhængene og giver tre værktøjer til at sikre godt arbejdsmiljø og god inddragelse. Oplægget tager afsæt i materialet ’Digitalisering og det gode arbejde’, som kan findes på arbejdsmiljøweb.dk/digi-uddannelse
v/ Mads Kristoffer Lund fra BFA Velfærd & Offentlig administration

Session 3  “Arbejdsmiljø og konflikter".
Hvilken rolle har AMR i forhold til at håndtere og identificere konflikter på arbejdspladsen? Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfaring i arbejdet med konflikter? Hvilken rolle har lederen i udvikling og forebyggelse af konflikter på arbejdspladsen?
v/ Mette Lindhardt aut. erhvervspsykolog og uddannet konfliktmægler

Session 4  “Det strategiske arbejdsmiljøarbejde”
Få en indføring i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.Hvad er forskellen på de operationelle og de strategiske opgaver, og hvad er sammenhængen? Hvordan samarbejdes der om det strategiske arbejdsmiljøarbejde? Hvordan forberedes og gennemføres konstruktive forhandlinger? Hvad kan en god og visionær stragtegi bruges til?
v/ Jasper Eriksen, chefkonsulent hos ArbejdsmiljøCentret og har i en årrække beskæftiget sig med det strategiske arbejdsmiljø i offentlige og private virksomheder.

Deltagergebyr  500 kr.

Tilmelding
Du har mulighed for at deltage i 2 af formiddagens 4 sessioner. Derfor bedes du ved tilmelding besvare, hvilke sessioner du ønsker at deltage i. (Angiv gerne nummer fx, 1,3).

Hvis din arbejdsplads skal betale for din deltagelse, skal du oplyse evt. EAN nummer.

Vi udbyder 20 pladser til vores arbejdsmiljørepræsentanter efter først-til-mølle princippet.