Faglig Fællesskabsdag

Her har du chancen for det helt store faglige boost, når Region Øst for første gang åbner dørene for Faglig Fællesskabsdag to steder i regionen.

Med hele 9 workshops at vælge imellem, er der forhåbentlig noget for dig! Emnerne spænder over faglighed på beskæftigelsesområdet til konfliktende perspektiver på handicapområdet, sammenhængende borgerforløb, investeringer på voksenområdet, retssikkerhed, rammerne for samarbejdet med hjemløse, efterværn og tvangsbehandling af stofbrugende gravide – og et kursus i at skrive et læserbrev, der får dit budskab ud over rampen.

Ved tilmelding skal du angive hvilke workshops, du ønsker at deltage i. Workshopperne er inddelt i tre blokke, således at du kommer til at deltage i tre workshops foruden den fælles indledning og afrunding på dagen. Bemærk, der er et begrænset antal pladser.

Program

08.45-09.15 Morgenbrød

09.15-09.30 Velkomst

09.30-10.45 Fælles om en stærkere fortælling, v/ Hakon Ask Jensen, Forvandlende Fortællinger

Fortællingen om socialrådgiverne trænger til et løft. Det er noget, vi selv kan påvirke! Det kræver, at vi sætter vores historier i spil – både de gode og de dårlige samt dem, der gjorde, vi blev socialrådgivere. For at skabe en ny og stærkere fortælling om socialrådgivere. Hakon Ask Jensen fra Forvandlende Fortællinger faciliterer denne workshop, som bliver en sjov og aktiv start, der skaber netværk og fællesskab. Et stærkt fundament til resten af dagen.

10.45-11.00 Pause

11.00-12.30 Workshops, blok 1

Workshop: Jobcenter Lærkevej – fra 225 til 50 sager, v/ afdelingschef Mette Landbo og socialrådgiver Isabell Langhoff

Jobcenter Lærkevej i København blev i sommeren 2017 udsat for kritik både i medierne, fra facebookgrupper og internt blandt centrets socialrådgivere. Kritikken medførte, at kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede at afsætte midler til et 2-årigt forsøg med lavere sagsstammer på Jobcenter Lærkevej, hvor sagsbehandlerne i en forsøgsafdeling nu har 50 sager hver mod tidligere op til 225 sager.

Hør afdelingschef Mette Landbo og socialrådgiver Isabell Langhoff fra Lærkevej fortælle om de foreløbige erfaringer og resultaterne for medarbejdernes faglighed, trivsel og samarbejdet med borgerne. Vigtig viden, når investeringer i socialrådgivernes arbejde skal udbredes andre steder!

Workshop: Socialrådgivning på handicapområdet mellem konfliktende perspektiver, v/ professor Kjeld Høgsbro, Aalborg Universitet

Workshoppen vil se på handicap- og rehabiliteringsbegrebet i en historisk og aktuel sammenhæng. Derudover vil der blive givet konkrete eksempler fra både børne- og voksenområdet på konflikter i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, hvor borgernes og de forskellige professionelle perspektiver brydes. I samarbejdet mellem forskellige aktører kan de forskellige perspektiver og forståelser af problemer og muligheder skabe problemer for helhedssynet og den koordinerede indsats som i sidste ende udfordrer socialrådgiveren som den ansvarlige for visitation og koordination.

Workshop: Sammenhængende borgerforløb: hvorfor er det svært og hvad kræver det?, v/ Signe Maria Rasmussen, Høje-Taastrup Kommune

Alle taler om behov for mere sammenhæng i komplekse borgerforløb i det sociale system. I Høje-Taastrup har de også en strategi for det.

Specialkonsulent Signe Maria Rasmussen fortæller om Høje-Taastrup Kommunes projekt "Sammenhængende borgerforløb", hvorfor det er sværere end som så at skabe sammenhæng mellem borgere og hvad det kræver af systemet og de fagprofessionelle.

 

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.45 Workshops, blok 2

Workshop: Psykisk sårbar ung i det sociale system, v/ Daniel Ken Togo, SIND Ungdom

Hvordan møder det sociale system unge med psykiske udfordringer? Hvad kendetegner det gode første møde, den gode opfølgning og den gode inddragelse af familie og netværk? Daniel Ken Togo leverer et borgerperspektiv på det at være psykisk sårbar ung i det sociale system og lægger op til debat. Daniel er bestyrelsesmedlem i SIND Ungdom og medlem af Sundhedsministeriets Ungepanel, der har udarbejdet gode råd til styrket psykisk trivsel hos unge. Lyt til Daniel, del dine egne erfaringer og gå fra workshoppen med nye refleksioner over arbejdet med psykisk sårbare unge.

Workshop: Investeringer på voksenområdet, v/ Mette Grostøl, DS og Mette Mariager Wolff

Investeringer i socialt arbejde betaler sig. Det har DS sagt i mange år, med stigende succes på børne- og beskæftigelsesområdet. Nu er turen kommet til det sociale voksenområde, hvor DS har formuleret 51 anbefalinger til at fremme kommunale investeringer.

DS’ konsulent på området, Mette Grostøl, og Mette Mariager Wolff, der har indgået i DS’ ressourcegruppe omkring udviklingen af anbefalingerne, vil fremlægge anbefalingerne og lægge op til debat om hvordan vi kan hjælpe hinanden med at få dem til at leve i en kommunal praksis. Se anbefalingerne.

Workshop: Hvem sikrer retssikkerheden?, v/ borgerrådgiver Anne Thielemann

”Retssikkerhed”: et uomgængeligt begreb i socialt arbejde i en retsstat – og arena for meget kritik af kommunernes og socialrådgivernes arbejde.

De fine forvaltningsretlige regler og principper kan nemlig være vanskelige at sikre og implementere i en travl hverdag. Men hvad ligger der i dem og hvad er meningen med dem?

Anne Thielemann, borgerrådgiver i Faxe Kommune og tidligere underviser på socialrådgiveruddannelsen, lægger op til en åbenhjertig debat om hvordan man som socialrådgiver kan blive klemt imellem de fine principper og den hæsblæsende praksis, og hvorfor det lige netop ikke må gå ud over borgernes retssikkerhed. Vi skal jo huske, hvem vi er der for.

14.45-15.15 Kagepause

15.15-16.45 Workshops, blok 3

Workshop: Efterværn, der virker for alle, v/ Johan Hornemann, Guldborgsund Kommune

Overgangen fra barn til voksen er arena for nogle af de mest centrale udfordringer i socialt arbejde. Når en socialt udsat ung fylder 18, er rettigheder og pligter nogle helt andre end dengang, man hørte under ”børneparagrafferne”, og mange af de unge har brug for meget mere støtte end kommunernes serviceniveau på voksenområdet tillader. I Guldborgsund Kommune har de med projekt ”Efterværn, der virker for alle” investeret millioner i flere og mere skræddersyede efterværn. Hør og debattér med projektleder Johan Hornemann, en case manager og en teamleder om resultaterne, baggrunden, organiseringen, hvem der gør hvad og hvordan man kommer ”fra den perfekte idé til det bedst mulige”.

Workshop: Sammenhold og sammenhæng i arbejdet for – og med – hjemløse, v/ René Nielsen, formand for DS’ faggruppe Hjemløse

Tag de fænomenologiske briller på og kom med René Nielsen rundt om nogle af de systemer, der omgiver hjemløse:

  • Jura og praksis i kommuner, regioner og stat.
  • Empowerment og brugerindflydelse.
  • Samskabelse mellem kommuner og ikke-offentlige institutioner.

René er udviklingskonsulent i de hjemløses landsorganisation SAND og formand for DS’ faggruppe for socialrådgivere på hjemløseområdet.

Workshop: Lær at skrive et læserbrev, v/ Janne Tynell og Bjarke Christiansen, DS

Socialrådgivernes stemme i den offentlig debat er vigtig! Både når problemer skal synliggøres, de gode historier skal fremmes og vores omdømme skal styrkes.

Janne Tynell og Bjarke Christiansen fra DS’ kommunikationsafdeling står klar til at give dig viden og redskaber til at skrive det gode læserbrev, der kommer ud over rampen.

16.45-17.00 Fælles opsamling og tak for i dag

OBS: Samme arrangement afholdes i Høje-Taastrup, den 15. maj.