Forsorgshjemmet Østervang

Besøg på forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg med efterfølgende Povertywalk for at se tilbud til socialt udsatte i Aarhus.

Vi mødes ved Forsorgshjemmet kl. 10.00.

Forsorgshjemmene i Danmark har igennem mange år været omdrejningspunktet i den psykosociale indsats over for hjemløse, misbrugere, socialt udsatte og andre på kanten af samfundet. Hvor det tidligere især var ældre subsistensløse med alkoholproblemer, der fik ophold på et forsorgshjem, er det nu i højere grad yngre med mangeartede psykosociale problemer og omfattende misbrug, der benytter sig af forsorgshjemmenes tilbud. 

Vi vil på denne dag høre mere om forsorgshjemmenes udvikling og opgaver, og vi vil på den efterfølgende Povertywalk i Aarhus vil se nogle af de tilbud, der findes til socialt udsatte i Aarhus.

På Forsorgshjemmet Østervang vil centerleder Jakob May, der selv er uddannet socialrådgiver, give et oplæg om forsorgshjemmenes arbejde før, nu og i fremtiden. Under oplægget vil vi få kaffe/the og brød. Hvis det er muligt, kan vi måske også få en mindre rundvisning på stedet. Besøget på Østervang varer ca. et par timer. Læs mere om Østervang på www.aarhus.dk/oestervang.

Efter besøget på Østervang tager vi ind til Aarhus, hvor vi spiser frokost på Café Kohalen, Jægergårdsgade 164A, 8000 Aarhus C. Her kan man få serveret et dejligt stjerneskud eller en god pariserbøf. Ved tilmelding bedes du oplyse, hvad du ønsker.

Efter frokost går vi hen til Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C. Herfra udgår Povertywalk, en byvandring, som vil føre os til en række tilbud til socialt udsatte i Aarhus midtby. Vores guide er selv hjemløs, socialt udsat eller tidligere hjemløs og vil give sin personlige fortælling om livet på gaden og de udfordringer, det giver. Turen varer ca. 2 timer og slutter i Mølleparken. Se mere på www.povertywalk.dk 

Tilmeldingsfrist: mandag den 9. september 2019.

Tilmelding til Aage Mogensen aagemogensen@me.com eller evt. på mobiltlf. 26 80 74 50.

Deltagerpris: 125 kr., som indbetales til Erik Lund på konto: 4925 4925635561.

Max deltagerantal: 20 deltagere.

Arrangører: Dorte Perra, e-mail: diperra@post.cybercity.dk tlf. 51 62 00 29 og Eva Hallgren, e-mail: evahallgren@gmail.com tlf. 31 22 73 85