FTR-seminar

Din indsats som fællestillidsrepræsentant er af stor betydning for medlemmernes arbejdsvilkår og betingelserne for deres socialfaglige arbejde.

På årets FTR-seminar skal vi arbejde med, hvordan vi øger socialrådgivernes indflydelse på faglig udvikling, implementering af ny lovgivning samt den økonomiske prioritering i kommuner og regioner. Til dette har vi inviteret Maria som vil guide os igennem to dage med fokus på lobbyisme og interessevaretagelse. Maria har 20 års erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem og 15 års erfaring som samfundskommunikatør og lobbyist. Hun er desuden forfatter til bogen; Lokal lobbyisme.
Maria vil give os mod og lyst til at kaste os over den lokale interessevaretagelse ved at hjælpe os til at analysere situationer og konkretisere indsatser.
Målgruppe: Fællestillidsrepræsentanter