Generalforsamling og temadag

Programmet kommer snarest.

Generalforsamling iflg. vedtægterne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning ved formand for faggruppen Hanne Sørensen

4. Kassererens beretning

5. Indkomne forslag-

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter.

8. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen sendes senest den 23.april Faggruppens formand Hanne Sørensen på begge disse adresser: hsn@toender.dk og hannesoerensen3@gmail.com

Hvis der er indkomne forslag, sendes en ny dagsorden ud senest 1 uge før generalforsamlingen.

Sted:
DS – Mødelokaler i Toldbodgade
Toldbodgade 19
DK-1253 København K
Danmark