Generalforsamling og temadag

Kom til en hyggelig og inspirerende dag med gode kollegaer, hvor vi kombinerer generalforsamlingen med en temaeftermiddag.

OBS: I år har vi en ekstra overraskelse til jer, der deltager i selve generalforsamlingen

Program

08.30 – 09.30 Ankomst og Morgenmad

09.30 – 12.15 Generalforsamling, se dagorden nedenfor

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 16.00 Temaeftermiddag, se programmet nedenfor

16.00 – Temadagen afsluttes med et glas bobler

Ca. kl. 17.15 Let middag, med mulighed for networking

Da både Julefrokost og Sommertræf blev aflyst i 2018, ønsker vi at skabe en ekstra mulighed for lidt socialt samvær og tilbyder derfor alle, der har tid og lyst hertil, at blive til en let middag samt lidt hyggeligt netværk.

NB: Bindende tilmelding til middagen.

Vedr. generalforsamling

Forslag til dagsorden jfr. § 4 i vedtægterne

 • Velkomst
 • Valg af ordstyrer samt referent
 • Bestyrelsens beretning for 2018 fremlægges til godkendelse
 • Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab 2018 til godkendelse
 • Bestyrelsens forslag til handleplan og budget 2019 fremlægges til godkendelse
 • Budget 2019 fremlægges til godkendelse
 • Behandling af øvrige fremsendte forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter På valg er:
 • Eva Terkelsen – modtager genvalg
 • Ea Lundsteen – modtager ikke genvalg og
 • Susan Henderson. Susan udtrådte af bestyrelsen 25. maj 2018 i fbm sit ophør som selvstændig. – Ingen af suppleanterne havde mulighed for at indtræde i bestyrelsen (grundet arbejdspres)
 • Eventuelt

Forslag til emner, som I ønsker at få på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – altså senest 15-01-2019. Forslag sendes på mail til formand Iben Pytlick: ibenpytlick@gmail.com

Temaeftermiddag – God kommunikation v. Carsten Sommerskov:

Vi er glade for at kunne byde velkommen til en halv temadag med Carsten Sommerskov, der leverer et spændende og meget humoristisk foredrag der dels får jer til at tænke anderledes og dels har mulighed for en blivende effekt.

Carsten Sommerskov har i mere end 35 år undervist for et utal af store som små arbejdspladser, lige som han har været en fast del af kursusprogrammet i mange kommuner, fagforeninger og store erhvervsvirksomheder i mange år. Du kan se yderligere www.carsten.sommerskov.dk

Påstand

Som regel skyldes dårlig kommunikation ikke et spørgsmål om ond vilje, men snarere om forglemmelser, fejlfortolkninger og lignende. Tænk engang over at mere end hvert andet ord der kommer ud munden på os kan tolkes på mindst to måder og vi tror at den ene måde vi selv opfatter det på er den rigtige.

Sproget er flertydigt. Tag et eksempel: “Hvorfor gjorde du det på den måde” kan det tolkes som interesse? kritik? nysgerrighed? afhængigt af modtageren?

Stemmen. Du har sikkert prøvet at tale mange gange med en person og så møde vedkommende til sidst. Så vedkommende ud som du havde forestillet dig?

Det manglende sprog er flertydigt. Chefen går forbi medarbejderen en morgen uden at hilse. Kan medarbejderen få det til at betyde arrogance? Ligegyldighed? Problemer i udsigt? Chefen er stresset? Har ikke set mig? Sur? eller?

Erfaringerne styrer. Kunne det tænkes at vi når vi kender hinanden, så er det i virkeligheden de holdninger vi har og de meninger vi har om hinanden der styrer tolkningerne? Kan to kolleger have den stik modsatte holdning til en tredie kollega som de begge kender lige godt. Kan den ene mene at der er dårlig kommunikation og meget negativitet? Kan den anden mene at der er god kommunikation og meget positivitet?

Praktisk information

Det er gratis for sektionens medlemmer at deltage i hele dagen.

Man kan deltage i generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

Arrangementet afholdes på Radisson Blu H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C, der ligger i hjertet af Odense, midt i H. C. Andersens barndomskvarter. Med central placering blot fem minutters gang fra Odenses hovedbanegård.

Kørselsvejledning

Fra Sjælland:

Tag frakørsel 48-Tietgenbyen fra E20. Tag første frakørsel ind på tilkørsel Østre Ringvej/O3 ved rundkørslen. Fortsæt ad Østre Ringvej/O3 til Nyborgvej/Rute 160. Tag frakørsel Østre Ringvej/O3. Flet sammen med Østre Ringvej/O3. Tag frakørslen mod Nyborgvej/Rute 160. Tag tredje frakørsel ad Nyborgvej/Rute 160 i rundkørslen. Hold til højre for at fortsætte ad Nyborgvej. Drej til højre, og følg Frederiksgade. Fortsæt ad Brogade. Brogade svinger lidt til højre og bliver til Frue Kirkestræde.

Fortsæt ad Hans Mules Gade. Drej til venstre af Sortebrødre Stræde og til højre ind på parkeringspladsen.

Fra Jylland:

Tag frakørsel 53-Odense V mod Rute 161 og Havn/Lufthavn/Blommenslyst/Odense V. Drej til venstre, og følg Middelfartvej/Rute 161. Fortsæt ad Middelfartvej. Fortsæt ad Vesterbro. Drej til venstre, og følg Vestre Stationsvej. Fortsæt ad Østre Stationsvej. Fortsæt lige ud ad Hans Mules Gade. Drej til højre ind af Sortebrødre Stræde og til højre ind på parkeringspladsen.

Fra Odense Banegård:

Ved banegårdens udgang: Gå til venstre ad Østre Stationsvej. Kryds Nørregade og Thomas B. Thriges Gade og fortsæt ligeud ad Hans Mules Gade. Ved lyskrydset ligger hotellet, Odense Koncerthus og ODEON på højre side. I alt ca. 5 min. til fods.