Generalforsamling

Ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen for hjemløsefaggruppen, byder alle interesserede til generalforsamling den 21.august kl. 12.00 til 15.00.
Vi starter med frokost kl. 12.00 og går videre til generalforsamlingen kl. 12.45.

Der ydes kompensation for rejseomkostninger for medlemmer af faggruppen.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af referent, ordstyrer og to stemmetællere

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Formandens beretning

  4. Regnskab og budget

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen. Der er 8 pladser i bestyrelsen, inkl. formand, samt en suppleant. Alle på nær formanden vælges for et år og er derfor på valg. Se sammensætning længere nede.

      7. Evt.

Bestyrelsen har aktuelt ikke forslag til ændring af vedtægter. Du kan læse vedtægterne her.

Den nuværende sammensætning i bestyrelsen: René Nielsen som formand, Karin Merete Thrane som næstformand, Simon Thilkjær Nicholson som kasserer og Nancy Pelle, Jette Mejer, Malene Kanstrup Jensen og Ditte Nilsson som bestyrelsesmedlemmer.

Hvis du er nysgerrig på hvad bestyrelsesarbejde kan være, eller hvordan du kan få indflydelse på dit fag, kan du læse dette lille notat