Grafisk Facilitering

Faggruppen inviterer til en dag, hvor du får lært de indledende øvelser i Grafisk Facilitering v/ Michael Eriksen, Visuel Retning

Michael Eriksen fra Visuel Retning er vores underviser på denne dag. Han er en erfaren herre, som også formår at gøre læringen med at tegne sjovt.
Undervejs i undervisningen går en stor del af tiden med at tegne, så der er masser af træning indlagt i programmet.
Ligeledes udleveres der et grundsæt i tusser til hver deltager.

Vi lover jer en sjov og kreativ dag!

Mandag d. 28. januar:
Kl. 09.00   Morgenbrød
Kl. 09.30   Grafisk Facilitering v. Michael Eriksen (Visuel Retning)
Kl. 15.30   Tak for nu

Program

  1. Velkomst, check in.
  2. Hvad er grafisk facilitering?
  3. Hvorfor bruge det? Hvad opnår man som afsender?
  4. Opvarmning
  5. Ikoner, del 1. Figurer, dialog, sted
  6. Ikoner del 2. Proces, farver, humør, effekter.
  7. Øvelse (Individuel visualisering af en selvvalgt proces, selvvalgt emne).
  8. Fernisering/præsentation.
  9.  Afslutning, afrunding.

Inspiration Introvideo

 

Praktisk info:
Jævnfør Dansk Socialrådgiverforenings’, DS’ regler kan transport og frikøb ikke dækkes af faggruppen.
Dog vurderer vi, at dette er et reelt kompetencegivende kursus udi grafisk facilitering, hvorfor der bør kunne søges om fri med løn og dækning af transporten.

Der vil være morgenbrød, frokost og eftermiddagskage til alle.

Gratis for medlemmer af DS.
500,- kr. for ikke-medlemmer af DS, men medlem af en anden faglig organisation, til dækning af kursus, tusser og forplejning.

Ved spørgsmål kontakt gerne Charlotte på cvi@horsens.dk