Investeringer på det sociale voksenområde og beskæftigelsesområdet

Kom til fyraftensmøde om DS' investeringstilgang - udvikling og investeringer på social og beskæftigelsesområdet.

Dansk Socialrådgiverforening har gennem de sidste år haft fokus på og forsøgt at fremme de omstillinger til en investeringstilgang, der foregår i kommunerne. Omstillinger hvor der investeres i en fælles tilgang i arbejdet, i en helhedsorienteret tilgang, i en tilgang med borgeren i centrum, en tilgang med fokus på at nå resultater for og med borgeren. Vi har forsøgt at give opmærksomhed til de kommuner, der har skabt resultater på beskæftigelsesområdet, og DS har gennem de sidste år haft et særligt fokus på investeringstilgang på det sociale voksenområde.

I DS tror vi på at investeringstilgangen er den rigtige for borgerne, for den faglige udvikling af indsatserne og for de socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder på området.  I DS mener vi også, at det er den måde der skal omstilles på, når kommunerne nu og i de kommende år skal tilrettelægge arbejdet mere helhedsorienteret efter én plan og en kommende Hovedlov.

Vi er også meget bevidste om, at det kræver en anden måde at arbejde på, når man arbejdet med en investeringstilgang. Det kræver også nogle rammer, som gør det gode arbejde muligt. Investeringstilgangen er også en investering i et godt arbejdsmiljø.

Investeringstilgangen, dens muligheder og udfordringer –  det vil vi meget gerne i dialog med jer om.

Vi har fået to kommuner fra Regionen, som allerede har høstet erfaringer og resultater med investeringstilgangen til at indlede mødet med at fortælle om deres omstilling og de muligheder og udfordringer, de ser nu og fremadrettet. Det er:

Hjørring kommune v/Torben Birkeholm, Seniorkonsulent, ansvarlig for udvikling og implementering af Hjørringmodellen i Hjørring Kommunes arbejdsmarkedsafdeling
Holstebro kommune v/Lena Skovgaard, Socialrådgiver, Holstebro Kommune, Social, Sundhed & Arbejdsmarked / Socialafdeling, Visitation & Rådgivning.

Efter de kommunale oplæg vil der være oplæg til dialog, hvor I kan dele jeres erfaringer med og / eller drømme og bekymringer for investeringstilgangen med hinanden og repræsentanter for DS.

Ledere, TR & AMiR opfordres til at tage afsted til fyraftensmødet sammen, kollega kan også deltage. Er din leder eller kollega organiseret i en anden fagforening, er han/hun fortsat velkomne, men kan kun tilmeldes via mail til Marianne Bak Laursen: mbl@socialraadgiverne.dk

Har du lyst til at læse mere om investeringstilgangen inden fyraftensmødet kan du hente materialet her: https://www.socialraadgiverne.dk/publikation/investeringer-paa-det-sociale-voksenomraade/

Ses vi?