Involverende faggruppe

Viden, indflydelse og netværk

Pris: 3000 kr. og der kan tilkøbes ekstra overnatning 598 kr.

Mandag den 16. september

9.30 -10  Ankomst og kaffe

10 – 11.30 Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.
Seniorførtidspension og differentieret pensionsalder. Hvor står vi politisk efter valget i forhold til nedslidningsproblematikken og hvilke politiske påvirkningsmuligheder har vi i gennem FH og DS.

11.30 – 12  Velkomst – præsentation

12 – 13 Frokost

13 – 15  Edda Luth. Adjunkt og uddannelseskoordinator, VIA University College
Beskæftigelsespolitikken. Nedslagspunkter og indflydelsesmuligheder.

15 – 16  Kaffepause og rundvisning i skolemuseet

16 – 18  Networking, ved Marianne Boye, konsulent i Danmarks Lærerforening. 
Vi inviterer til at danne uformelle netværksgrupper til drøftelse af socialfaglige spørgsmål og muligheder for at sparre om principielle problemstillinger. Hvordan støtter vi hinanden i at få større indflydelse i hverdagen, og hvordan bliver vi (endnu) bedre til at påvirke politiske beslutninger og retninger?

18.30:  Middag

Tirsdag den 17. september

8.30 – 9  Morgensang og opsamling

9 – 10-30  Pernille Steen Pedersen, stressforsker. Oplæg om stress og skam.
Robusthed er ikke løsningen. Pernille Steen Pedersens nyeste forskning med afsæt i de danske organisationer viser, at stress bunder i en skamfølelse og den kræver en helt ny tilgang fra både ledere, HR og medarbejdere.

10.30 – 11  Pause

11 – 12.30  Oplæg ved Hana Malá Rytter. Neuropsykolog og lektor.  Hjernerystelse: mellem hjernen og psyken – hvad der sker der, og hvordan kommer man videre?
Hjernerystelse rammer mange. Mens de fleste kommer sig spontant, er der en betydelig andel, der udvikler langvarig følger og har brug hjælp. I oplægget kommer vi ind på hvad der sker i hjernen, når man slår hovedet, og hvordan psyken reagerer i kølvandet på hjernerystelsen. Vi vil tale om, hvorfor det er så svært at tackle langvarige følger og hvad man skal gøre for at komme godt igennem processen.

12.30 – 13:  Evaluering, næste seminar og tak for denne gang.

13:  Sandwich to go.