Lev uden vold

Kan du hjælpe, hvis du møder en familie ramt af psykisk vold?

Fagprofessionelle er afgørende for bedre at kunne opspore og forebygge psykisk vold, og derfor er det vigtigt at vide, hvad man skal reagere på.

Mange tusinde danskere bliver hvert år udsat for psykisk vold i en nær relation. Faktisk er psykisk partnervold den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Det viser en undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, bestilt af Lev Uden Vold.

Som fagperson spiller du en afgørende rolle, når det gælder om at opspore og forebygge den psykiske vold. Som socialrådgiver møder du mange familier i dit daglige arbejde, og blandt nogle af dem kan psykisk vold være en del af hverdagen.

I forbindelse med dit arbejde har du måske oplevet at være i tvivl om, hvad det er, du oplever hos familien, og været i tvivl om, hvordan du skal handle. Den psykiske vold er nemlig ikke sådan lige til at se med det blotte øje.

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse. Psykisk vold er karakteriseret ved, at den foregår over tid og består af mønstre, der går igen og bidrager til en systematisk nedbrydning. 

Er man i en længere periode udsat for psykisk vold kan det have store konsekvenser for ens selvværd og trivsel. 

Du kan læse mere om oplægget her på vores hjemmeside: https://levudenvold.dk/for-fagfolk/lev-uden-volds-oplaeg/oplaeg-om-psykisk-vold/