Mandecentret

Kom og hør om Mandecentret - gratis personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.

Mandecentret har siden 2006 tilbudt gratis personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet. For nogle kan Mandecentret også tilbyde midlertidig bolig.

Mandecentret er en landsdækkende organisation, der rådgiver mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.

Målet er at undgå, at akutte kriser fører til en social deroute med for eksempel arbejdsløshed, misbrug eller hjemløshed. Derudover arbejder Mandecentret for, at fædre bevarer kontakt med deres børn efter en skilsmisse.

Målgruppen omfatter ikke mænd med ubehandlede misbrug eller psykisk sygdom og i boformerne er der nultolerance i forhold til indtagelse af alkohol og stoffer.

Mandecentret driver et specialiseret tilbud til mænd udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer. Samtidig klæder vi fagpersoner på til at kunne hjælpe voldsramte mænd.

Mandecentret blev stiftet i 2006 og har i dag afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og på Frederiksberg.

På fyraftensmødet i Århus kan du møde forstander for Mandecentret Århus, Kim Nidam og på fyraftensmøderne i Holstebro og Aalborg kan du møde to af medarbejderne fra Mandecentret Aalborg, socialrådgiver Kalle M. Vestergaard og forstander René V. Christensen.