Medlemsmøde om investeringstilgangen

Nu er det tid til udvikling og investeringer i det sociale voksenområde!

Dansk Socialrådgiverforening har gennem de sidste år haft fokus på og forsøgt at fremme de omstillinger til en investeringstilgang, der foregår i kommunerne. Omstillinger hvor der investeres i en fælles tilgang i arbejdet, i en helhedsorienteret tilgang, i en tilgang med borgeren i centrum, en tilgang med fokus på at nå resultater for og med borgeren. Vi har forsøgt at give opmærksomhed til de kommuner, der har skabt resultater på beskæftigelsesområdet, og DS har gennem de sidste år haft et særligt fokus på investeringstilgang på det sociale voksenområde.

I DS tror vi på at investeringstilgangen er den rigtige for borgerne, for den faglige udvikling af indsatserne og for de socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder på området.  I DS mener vi også, at det er den måde der skal omstilles på, når kommunerne nu og i de kommende år skal tilrettelægge arbejdet mere helhedsorienteret efter én plan og en kommende Hovedlov.

Vi er også meget bevidste om, at det kræver en anden måde at arbejde på, når man arbejdet med en investeringstilgang. Det kræver også nogle rammer, som gør det gode arbejde muligt. Investeringstilgangen er også en investering i et godt arbejdsmiljø.

Investeringstilgangen, dens muligheder og udfordringer – det vil vi meget gerne i dialog med jer om.

Derfor inviteres I hermed til et Regionalt møde om investeringer på social og beskæftigelsesområdet

Vi har fået to kommuner fra Regionen, som allerede har høstet erfaringer og resultater med investeringstilgangen til at indlede mødet med at fortælle om deres omstilling og de muligheder og udfordringer, de ser nu og fremadrettet. Det er:

Haderslev kommune v/ Afdelingschef for Socialforvaltningen Peter Chortsen Isak og Leder af Socialpsykiatri og Misbrug Lene Kristin Kamp. 
Peter og Lene vil fortælle om Haderslevs kommunes investeringer på det sociale område, herunder om de første erfaringer med at tilbyde uvisiterede ydelser i regi af et nyt tilbud.

Aabenraa kommune v/ Teamkoordinator Anne-Katrine Edemann og leder af sygedagpenge Helle Hockerup. 
Anne-Katrine og Helle vil fortælle om den investeringsstrategi, de har på beskæftigelsesområdet. Herunder om deres investeringsstrategi på kontanthjælps-området, der har kørt noget tid med gode erfaringer, og den store investeringsstrategi på sygedagpenge området, de har sat i værk.

Efter de kommunale oplæg vil der være oplæg til dialog, hvor I kan dele jeres erfaringer med og / eller drømme og bekymringer for investeringstilgangen med hinanden og repræsentanter for DS.

 

Ledere og medarbejdere opfordres til at tage afsted til fyraftensmødet sammen.
Er din leder organiseret i en anden fagforening er han/hun fortsat velkommen, og kan tilmelde sig ved at sende en mail til Maiken Riber, mail: mr@socialraadgiverne.dk

Har du lyst til at læse mere om investeringstilgangen inden fyraftensmødet kan du hente materialet her:  https://www.socialraadgiverne.dk/publikation/investeringer-paa-det-sociale-voksenomraade/

 

Jeg håber meget I har mulighed og lyst til at deltage.

Med venlig hilsen

Anne Jørgensen