Overdragelses-reception

Formandsoverdragelse til Trine Quist samt afsked med afgået Regionsformand, Mads Bilstrup. Tilmelding ikke nødvendigt.

Ved valget i Dansk Socialrådgiverforening har Region Nord fået ny Regionsformand. Trine Quist er tiltrådt formandsposten og allerede i fuld gang med formandsarbejdet og det fagpolitiske virke i foreningen.

I den anledning vil Regionsbestyrelsen i Region Nord gerne invitere medlemmer, fag – og kontorfæller, samarbejdspartnere, politikere og andre til at kikke ind til en uformel reception i Aarhus – hvor vi sammen markerer formandsskiftet og officielt byder ny formand velkommen på posten.

Receptionen i Aarhus bliver en formandsoverdragelse til Trine Quist og samtidig en afsked med afgået Regionsformand, Mads Bilstrup.

Regionsbestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer, fag- og kontorfæller samt samarbejdspartnere til nogle hyggelige timer i tidsrummet kl. 14.00-17.00. Tilmelding ikke nødvendigt.