Patienters mulighed for socialrådgivning – Børn som pårørende

Oplæg ved Knud Aarup, fmd. for Soc. politisk forening; Erik Jylling, Danske regioner; Mads Bilstrup, formand for DS samt Karen Glistrup, Psykoterapeut

Temaer

 • Oplæg og debat – med udgangspunkt i vores vision til gavn for patienten
 • Børn som pårørende ”Hvad børn ikke ved … har de ondt af”

 • ”Det borgernære og sammenhængende sundhedsvæsen”

 • Specialist uddannelse
   

Program

Torsdag d. 28. marts

Kl.   9.30 – 09.45 Ankomst og kaffe m. brød

Kl.   9.45 – 10.15 Tá kaffen og brødet med. Velkomst, præsentation og praktiske oplysninger

Kl. 10.15 – 12.00 Oplæg og debat – med udgangspunkt i vores vision:

 • At alle patienter i sundhedsvæsenet har let og umiddelbar adgang til en socialrådgiver med en specialistuddannelse indenfor sundhedssocialrådgivning.
 • At der er ansat socialrådgivere indenfor alle regionale som kommunale sundhedssektorer.

 • At patienters generelle og særlige psykosociale perspektiver indskrives i behandlingsstrategier, i samarbejde med socialrådgivere, idet helhedsperspektivet skal gennemsyre tilgangen til mennesker med behov for behandling, råd, vejledning og praktisk hjælp.

I et samfund i stadig forandring, hvordan får vi sikret patientens mulighed for relevant faglig socialrådgivning og patientens generelle og psykosociale perspektiv inddrages i behandlingen.

Hvordan bevarer vi, som faglig minoritetsgruppe, vores fodfæste og position som en uundværlig faggruppe i det store ”sundhedstog”?

Hvordan får vi placeret os i ”Det borgernære og sammenhængende sundhedsvæsen”, når hospitalsdirektøren og tidligere formand for Danske Regioner siger vi laver kommunernes arbejde og vi ved det ikke er rigtigt? 

Oplæg og debat v. Knud Årup. Formand, Socialpolitisk Forening, formand, Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør, Socialstyrelsen. Uddannet cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)

                    

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 14.45 Børn som pårørende: ”Hvad børn ikke ved .… har de ondt af”.
Oplæg ved. Karen Glistrup: Socialrådgiver og Familie- par- og psykoterapeut mpf
Læs meget gerne inden Landsseminaret uddrag af Karens bog: ”Hvad børn ikke ved …. har de ondt af”
 

Kl. 14.45 – 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 15.15 Socionom fra Norge har ordet

Kl. 15.15 – 15.30 Socionom fra Sverige har ordet

Kl. 15.30 – 16.30 Sundhedssocialrådgivernes konsulent i DS, Nicolai Paulsen har ordet med relevant nyt fra DS samt:

 • Hvordan har DS arbejdet med Selskabets visioner i året der er gået

 • Fra faggruppe til Fagligt Selskab – hvilken betydning har forandringen

 • Hvordan får vi indflydelse på det overenskomstaftalte fælles projekt mellem Danske Regioner og DS vedr. effektmåling af vores indsats?
 • Autorisation

 • Er vi blevet indskrevet i sundhedsloven – lige inden teksten hvor der står: ”og lign.”? Er der en aktiv proces vedr. visionen?

Kl. 16.30 – 16.45 Pause

Kl. 16.45 – 17.30 Generalforsamling. Dagsorden fremsendes senere 2 uger før.

Kl. 17.30 –           International netwalkning – Walk and Talk

Kl. 19.00 –           Middag

 

Fredag d. 29. marts

Kl.  7.30 –   9.15 Havbad, morgenmad, frisk luft og tjek ud

Kl.  9.15 – 10.30 ”Det borgernære og sammenhængende sundhedsvæsen” Vi ved, at menneskers hele livsvilkår og situation har stor betydning for helbredelse og livsduelighed. Det at få øje på, overskue og inddrage helhedsperspektivet er en socialrådgivers kerneopgave og spidskompetence.
Socialrådgiverne er en del af behandlingen!

Når faggruppen samtidig har en vision om:

 • At patienters generelle og særlige psykosociale perspektiver indskrives i behandlingsstrategier, i samarbejde med socialrådgivere, idet helhedsperspektivet skal gennemsyre tilgangen til mennesker med behov for behandling, råd, vejledning og praktisk hjælp.

Hvordan vil Danske Regioner indtænke sundhedssocialrådgivere i fremtiden, i den forandringsproces der pågår om det borgernære og sammenhængende sundhedsvæsen? Oplæg ved sundhedspolitisk direktør Erik Jylling fra Danske Regioner. Debat og dialog sammen med formand for DS Mads Bilstrup.

Kl. 10.30 -10.45 Pause

Kl. 10.45 – 11.15 Projekter og forskning og andet socialfagligt spændende!!
Helt uhøjtideligt deler deltagerne på årsseminaret, hvad vi hver især eller måske sammen med andre faggrupper er en del af på vores arbejdspladser. 

Kl. 11.15 til 12.15 Orientering om specialistuddannelse for Sundhedssocialrådgivere
v/Uddannelseskonsulent Bente Falk Nielsen, UCL

Kl. 12.15 – 12.45 Afslutning, fælles debat, konklusion og hvad nu?
Ved Selskabets konsulent i DS Nicolai Paulsen, DS formand Mads Bilstrup og Selskabets formand Vibeke Blond

Kl. 12.45 – 13.00 Afslutning, tak for i år

Kl. 13.00              Sandwich to go

Der tages forbehold for ændringer

Dagsorden til Det Faglige Selskabs generalforsamling udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, som afholdes d. 28. marts 2019 kl. 16.45 – 17.30. 
Punkter til generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen v. formand Vibeke Blond mail: vibl@regionsjaelland.dk senest 11. marts 2019 kl. 12.00.   

Pris: 1.250 kr. dækker enkeltværelse, forplejning, faglige indspark, nordisk networking, udsyn, og godt kollegialt selskab.
Der er bindende tilmelding. Ved afbud efter tilmeldingsfristen bliver deltagergebyret ikke ikke refunderet.

NB: Ved tilmedling hav EAN nr. parat, og vælg "Ja"  til spørgsmålet: Er arbejdspladsen en offentlig institution?