Temadag på Bjørnø

Kom til dialog med det politiske niveau i Dansk Socialrådgiverforening om arbejdet som selvstændig socialrådgiver.

Sektionen af Selvstændige socialrådgivere inviterer til en givende arbejdsdag på Bjørnø, hvor vi sammen med Dansk Socialrådgiverforenings formand Mads Bilstrup og konsulent Charlotte Holmershøj skal drøfte og udarbejde forslag til en ”standard” for selvstændige socialrådgivere ud fra kerneværdier, etik, ordentlighed og klare aftaler i den socialfaglige bistand.

Program:

Kl. 9.30 – 10.30 Indskrivning, networking, the/kaffe og lidt spiseligt.

Kl. 10.30 – 10.40 Velkomst ved formand for Sektionen af selvstændige socialrådgivere Iben Pytlick.

Kl. 10.40 – 11.10 Oplæg v/ formand Mads Bilstrup om opfølgning på tvivlsomme sager, status i Dansk Socialrådgiverforening efter valget, Hovedloven, den socialpolitiske situation, Hovedbestyrelsens arbejde med autorisation m.v.

Kl. 11.10 – 12.20 Cafédrøftelse
Kort oplæg v/ formand Mads Bilstrup som inspiration til cafédrøftelserne om samarbejde med sektionen, udfordringer, samarbejdet mellem offentlige og private socialrådgivere – mulighed for afklarende spørgsmål. 
Sektionen vil gerne i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening lave anbefalinger til selvstændige socialrådgivere omkring fælles kerneværdier i vores arbejde: etik, ordentlighed, faglig anstændighed m.m.
Hvordan bliver vi tydelige om Sektionens forventninger til den enkelte selvstændige socialrådgiver?

Kl. 12.20 – 13.15 Frokost

Kl. 13.15 – 14.00 Cafédrøftelse fortsat

Kl. 14.00 – 14.30 Opsamling/tilbagemelding fra de enkelte café-borde som Bestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening og medlemmerne kan arbejde videre med.

Kl. 14.30 – 15.00 Kaffe/the og kage – networking

Kl. 15.00 – 16.00 Dialog 
• Det fremadrettede arbejde – nedsættelse af arbejdsgruppe med sekretariatet
• Hvilke ønsker har Sektionen til Dansk Socialrådgiverforening
• Hvordan kan medlemmerne af Sektionen hjælpe hinanden
• Dilemmaet ved arbejde med borgere/rådgivning og at sikre sin indtjening
• Behov for standardkontrakter
• Klare gennemskuelige afregningsformer

Kl. 16.00  Tak for i dag v/ formand Iben Pytlick.

Kl. 16.40  Bjørnø-Færgen afgår.

Praktiske oplysninger:

Transport:
”Bjørnø-Færgen” afgår fra Faaborg kl. 9.15 og kl 10.00. Færgen må max medtage 20 personer pr tur, men ”sejler kajen tom” – så alle skal nok komme over.
Færgen sejler retur til Faaborg kl. 16.40 igen må Færgen max medtage 20 personer pr tur, men ”sejler kajen tom” – så alle skal nok komme hjem.
Billetpris 20 kr. for en retur.
Der henvises i øvrigt til færgens hjemmeside i forhold til andre afgange samt parkering ved Færgen.  www.bjoernoefaergen.dk

Evt. overnatning (for egen regning):
Ønsker du overnatning, kan du f.eks. kontakte Kirsten Kåg fra Bjørnøgård på telefon 29244061 og mail:  kirsten@kaag.net – se yderligere på  www.bjoernoegaard.dk
 
Forplejning:
Velkomst-kaffe / te med lidt at spiseligt, frokost samt eftermiddagskaffe m kage.

Pris:
Arrangementet er gratis for medlemmer af sektionen.
Bindende tilmelding den 1.augsut 2019 af hensyn til forplejning mv.
UDEBLIVELSESGEBYR: 400 kr. opkræves efter arrangementet er slut.
Evt. afbud på dagen meddeles til Eva Terkelsen på mobil 60130083 opkald eller sms.