Stiftende generalforsamling

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har mange rigtige og relevante faggrupper – men der er et hul. På landsplan er der mange socialrådgivere, som arbejder med udsatte voksne i forhold til servicelovens bestemmelser, mere præcist i forhold til servicelovens § 82/85. Det er på netop dette område, hvor DS mangler en faggruppe.

Vi ønsker derfor at danne en faggruppe for de socialrådgivere, der enten som bestillere eller som udførere, arbejder med netop dette område, så vi i fællesskab kan få langt større bevågenhed både i DS, men også politisk, på dette meget vigtige område. Herudover skal faggruppen danne ramme for en videndeling på tværs samt faglige arrangementer for medlemmerne.

Dagsorden:
1) Indledende oplæg om tendenserne på det sociale voksenområde v. Mette Grostøl, konsulent i DS
2) Stiftende generalforsamling
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægter
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (maksimalt 6)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag.
7. Input til hvilke tiltag faggruppen skal give sig i kast med