Temadag om beskæftigelsesområdet

Tilmeldingen er lukket. Der er fuld booket og der er venteliste.

DS og HK Kommunal laver ca. hvert andet år én eller to fælles temadage. På temadagene sættes fokus på ny viden for medlemmerne på beskæftigelses området (sagsbehandlere, socialformidlere og -rådgivere).

Årets tema er evidens på beskæftigelsesområdet, og skal gerne bestå af bibringelse af ny viden, men samtidig have hovedvægten lagt på, hvordan man lokalt kan oversætte den viden til praksis. Samtidig vil der også være fokus på hvordan man kan få en praksis.
Omdrejningspunktet vil således være workshops, så deltagerne får mulighed for at arbejde med den viden, de netop har fået.

Program
09:00 – 09:30 Morgenmad og mulighed for at netværke

09:30 – 09:40 Kort velkomst og præsentation af dagens program
v. Mette Laurberg og Lars Brandstrup.

09:40 – 10:30 Evidens på beskæftigelsesområdet: Ny viden og måske afmontering af myter?  
Faciliteres af Dorte Caswell, forsker ved Aalborg Universitet.

10:30 – 10:40 Pause

10:40 – 12:15 Kort introduktion til LISES-projektet og derefter workshop om ”fokus på job” i samtalerne mellem borgere og medarbejdere. Hvad virker, hvilke faldgruber er der og hvordan kan vi ændre praksis med baggrund i evidens? Faciliteres af Dorte Caswell, forsker ved Aalborg Universitet. Inklusiv kaffepause.

12:15 – 13:00 Frokost, tid til at netværke og telefoner

13:00 – 14:30 Hvordan undersøger man kritisk sin egen praksis? Som fagprofessionel og som organisation. Alle vil have mere faglig sparring. Men hvad er det?
Faciliteres af Leif Kongsgaard, udviklingschef i Væksthuset. Inklusiv kaffepause.

14:30 – 14:40 Pause

14:40 – 15:30 Udfordringer og løsninger i arbejdet på beskæftigelsesområdet. Gruppearbejde med kolleger fra hele landet med fokus på refleksion over egen praksis.
 Mette Laurberg fra DS og Lars Brandstrup fra HK faciliterer.

15:30 – 15:45 Korte præsentationer og opsamling: Hvad vil I arbejde videre med derhjemme?

15:45 – 16:00 Kort afrunding med opreklamering af andre arrangementer, Facebookgrupper etc.
 

Det er gratis af deltage. Tilmelding er efter først til mølle-princippet.

Der afholdes en tilsvarende temadag i København den 23.september