Undervisningsdag om samvær og generalforsamling

En undervisningsdag med Henriette Lieblein Misser, cand.psych.aut. og psykologfaglig leder. Efterfølgende afholdes generalforsamling.

Underviser denne dag er Henriette Lieblein Misser, hun er uddannet cand.psych.aut. og er psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje.
Henriette har igennem de seneste femten år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning samt ledelse inden for behandlingsområdet.

Program

9-9.30: Kaffe og morgenbrød

9.30-12: Henriette Lieblein Misser fortælle om samvær for børn med omsorgssvigt og traumer: 
Når et barn anbringes kan der opstå udfordringer med at få samværet til at virke til barnets bedste, så samværet kan understøtte barnets udvikling. Vi ser på de opgaver, der er forbundet med organiseringen af et udviklende samvær, og hvilken betydning det har også at involvere forældrene i udviklingsopgaven.
Oplægget inddrager desuden bud på, hvordan vi kan få "barnets stemme" frem gennem udviklingsstøttende samtaler. 

12-12.45: Frokost

12.45-14: Henriette Lieblein Misser fokusere på de typiske reaktioner, man som fagperson kan opleve hos sig selv eller hos kolleger, når man arbejder med børn, der er omsorgssvigtet, og hvilke konsekvenser de kan have for det tværfaglige samarbejde og for kvaliteten i opgaveløsningerne:
Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, som kan opstå i "kølvandet" på arbejdet med omsorgssvigtede børn og deres familier, og som kan forstyrre og forvirre fagpersonerne i opgaveløsningen omkring samvær. Der kan være svære følelsesmæssige, krævende opgaver og dilemmaer forbundet med de beslutninger, der skal tages, og vi kan som fagpersoner udvikle "overlevelsesstrategier" for at kunne rumme og håndtere at fungere i dette arbejdsfelt.

14.15-15.30 Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Formandens beretning
5. Kasserens beretning
6. Drøftelse af faggruppens arbejde og fremtid.
7. Valg til faggruppebestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, men ønsker at genopstille. Vil gerne have nye med, og der er også mulighed for at blive suppleant.
8. Evt.

Der er gratis for medlemmer af faggruppen.
Andre, der er organiseret i en anden overenskomstbærende organisation kan deltage for 300 kr. så fremt der er flere ledige pladser efter tilmeldingsfristen. De kan skrive en mail til Søs Ammentorp sa@socialraadgiverne.dk med navn på betaler og adresse på betaler samt et EAN nr.