Temadag for ledere – Skab klarhed og handlekraft

Temadag om ledelse, der forebygger stress hos medarbejderne og dig selv. Målgruppe: Ledere med personale ansvar

På temadagen bliver du opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt kæmper med lignende udfordringer.

På temadagen får du redskaber til at:

  • Lede på en måde, som forebygger stress – Ledelsestrekanten
  • Opfange stress i opløbet hos medarbejderne – Trivselstrappen, Medarbejderlandskabet og Samtalediamanten
  • Skabe en stressforebyggende kultur – Lederen som kulturskaber
  • Forvalte din egen lederrolle på en måde, som forebygger stress hos dig selv – Lede opad, Klog planlægning og Balance mellem præstation og restitution

Oplægsholder Louise Nøhr Henriksen, Arbejdsmiljø København.