TR forhandler

For TR, som har gennemført kurserne "TR i DS" samt "TR og Medlem". Forhandlingstræning. Fokus på processer, mandat, argumentation, virkemidler, uenighed og præsentation af resultatet for klubben.

 

Formål: Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten indblik og træning i forhandlingsprocessen.
Målgruppe: For TR der har deltaget i kurset ’TR og medlem’.
Indhold: TR forhandler mere og mere og om mange emner. På kurset bliver der arbejdet både med selve forhandlingen med arbejdsgiveren samt med forberedelsen og opfølgningen i klubben. Kurset har fokus på forhandlingsprocesser og forhandlingsforløbet som helhed, bl.a. indsamling af data og fakta, at skaffe sig et mandat, argumentation, uenighed, mæglerrollen mv.
Form: Forhandlingstræning ud fra cases. Dialog og input i grupper og plenum. Der er afsat tid til refleksion – både individuelt og i grupper.
Du får tilsendt en lille bog om forhandling inden kurset.
Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening

Sted:
Hornstrup Kursuscenter 
Kirkebyvej 33
DK-7100 Vejle
Danmark