TR-møde for tillidsvalgte i Kriminalforsorgen

Du bliver også orienteret om mødet i TR-nyhedsbrevet.

Dagsorden sendes ud i uge 46.