TR-møde – KL-Odense

Møde for tillidsrepræsentanter ansat i Odense kommune.

Dagsorden til TR-møde KL-Odense

Kl. 8:30-8:45 Morgenmad og velkomst v/Anne Jørgensen.

Kl. 8:45-9:45 Politisk drøftelse og orientering v/Anne Jørgensen

  • Ny regering
  • Budgetterne lokalt
  • Understøttelse af FTR-rollen
  • Præsentation af nye konsulenter samt ny opgavefordeling herunder arbejdet med arbejdsmiljøresolutionen

Kl. 9:45-10:00 Pause

Kl. 10:00-11:15 Oplæg og dialog om TR-rollen

  • Tilbagemelding på miniundersøgelse
  • TR’s kerneopgaver
  • Dialog i grupper
  • Opsamling fælles

Kl. 11:15-11:30 Pause

Kl. 11:30-12:30 Sparring på aktuelle problemstillinger

Kl. 12:30-13:00 Frokost og tak for i dag.

 

Forslag til emner til kommende TR-møder kan du sende til pt@socialraadgiverne.dk

 

Vi har planlagt det sådan at alle konsulenter er i huset, så hvis du har brug for en snak med din arbejdspladskonsulent så er der mulighed for det. Vi foreslår, at du aftaler det på forhånd.  

 

Med venlig hilsen

Anne Jørgensen, Regionsformand
Dennis og Lone, konsulenter