Nyheder

Grib chancen – gør hovedrent i reglerne, så flere kan komme i job

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet har gennem de seneste mange år udviklet sig til en gigantisk spærreballon for arbejdet med ledige borgere. Loven burde være et solidt og klart grundlag, som både borgere, socialrådgivere, kommuner og andre kan støtte sig til, men de 30.000 siders lovstof er uoverskueligt og unødigt kompliceret, skriver Majbrit Berlau i en kronik i Berlingske Tidende.

13.02.2018

Småbørnsløftet: Et lige samfund forudsætter lige chancer til børn. Lad os kæmpe sammen for det

Forskning viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Småbørns-Alliancen, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, har skrevet under på at gøre det til en fælles sag at bekæmpe den tidlige ulighed i børns læring og udvikling.

24.01.2018

Tusinder af børnefamilier har ikke råd til at holde jul

Når over 46.000 familier søger hjælp på omkring 1.500 kr. til at købe julegaver og julemad, bimler alarmklokkerne højere end juleklokkerne. Det er ikke blot flæskestegen og det nye Playmobil-legetøj, der står på spil her. Den store søgning til julehjælp er udtryk for et større samfundsproblem: fattigdom, skriver Majbrit Berlau mfl. i en kronik i JP.

19.12.2017

Socialrådgivere: Børnene betaler prisen for fattigdomsydelser

2017 blev året, hvor konsekvenserne af regeringens fattigdomsydelser for alvor slog igennem. Flere danskere bliver fattigere, og det går ud over børnenes mulighed for social mobilitet, skriver Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

19.12.2017

Vi må ikke glemme, at de kriminelle kommer ud igen

Indsatsen over for kriminelle trænger ikke kun til penge. Vi har brug for afbureaukratisering.

06.12.2017

Socialrådgivere: Det er dyrt at spare på det sociale arbejde

En række kommuner har investeret i social- og beskæftigelsesområdet, og resultatet er tydeligt. Investeringer giver bedre tilbud til borgerne og bedre plads til medarbejdernes faglighed. Må 2018 blive året, hvor flere følger deres eksempel, skriver Majbrit Berlau.

05.12.2017

Politikerne må vælge mellem mindre kriminalitet og hård symbolpolitik

Faldende kriminalitet og resocialisering er en kæmpe succeshistorie og burde være en politisk vindersag.

03.11.2017

Bedre indsats for udsatte børn

Regeringen bør komme med forslag til en revision af servicelovens børneparagraffer, så de understøtter de formål, som reformer og lokale omstillinger har haft.

26.10.2017

Der er uendeligt langt fra Rådhuset til Københavns jobcentre

Chefer i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune har hævet stemmen for at forsvare deres medarbejdere på jobcentrene. Men forsvaret ender som et vidnesbyrd om en ledelse, der ikke kender den virkelighed, borgerne og medarbejderne befinder sig i.

16.10.2017

En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres

Folketinget indførte for et år siden de nye lave ydelser for borgere på kontanthjælp: Integrationsydelse, kontanthjælpsloft og nedsatte ydelser som følge af 225-timersreglen. Ydelserne er markant lavere end den hidtidige kontanthjælp, og har ramt børn særligt hårdt. DS og en række andre aktører opfordrer derfor regeringen til at afskaffe de fattigdomsskabende ydelser.

12.10.2017