Book en stand

Se her, hvordan du booker en stand til Socialrådgiverdage 2019 - og følg med i, hvilke udstillere der er tilmeldt

Priser, stand-typer og rekvisitter

Prisen for en stand er 18.000 kr. uanset beliggenhed og størrelse. Vi har i år indført et nyt koncept, som betyder, at prisen inkluderer deltagelse med fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse for 1 person. Hvis der ønskes deltagelse med enkeltværelse, er der et tillæg på 700 kr. I skal bestille værelse som ”udstiller” under tilmeldingen

Hvis I er flere personer på standen, skal de øvrige tilmelde sig som almindelig deltager.

Udstillingsområderne er en integreret del af Socialrådgiverdage 2019. Kaffe og anden forplejning i pauserne bliver serveret i de områder, hvor standene er placeret.

Vi sammensætter programmet, så der bliver god tid for deltagerne til at besøge udstillingerne.

Der er 3 typer stande:

  • Foyer: 11 mindre stande 1×3 m
  • Vandrehal: 19 større stande 1×4 m
  • Glassalen: 13 store stande 2×3 m

Udstillingen skal være opstillet 30. oktober kl. 9.00 og taget ned 31. oktober kl. 18.00.

Hvis I har brug for rekvisitter eller har spørgsmål til indretning af standen, kan I kontakte Lene Mikkelsen på Hotel Nyborg Strand lsm@nyborgstrand.dk, tlf. 65150502.

Almindelige borde og duge kan lånes uden beregning.

  • Cafébord: 100 kr.
  • Barstol: 100 kr.
  • LDC-skærm på stander: 1200 kr. 1. dag, 600 kr. 2. dag
  • Opslagstavler/skillevægge 50 kr.

Book en stand - formular og kort over området

Standene bliver solgt efter ”først til mølle”. Rød markerede stande er allerede solgt.

Tilmeldte udstillere

Stand 1:
Stand 2:
Stand 3:
Stand 4:
Stand 5: FamilieZonen – www.familiezonen.dk
Stand 6:
Stand 7:
Stand 8:
Stand 9: Det Sundhedsfaglige Børneteam – www.boerneteam.dk
Stand 10:
Stand 11: FTFa – www.ftfa.dk
Stand 12: Schuberts Minde – www.behandlingshjemmet.dk
Stand 13: DSI Midtgaarden – www.midtgaarden.dk
Stand 14: DSI Kammergave – www.kammergave.dk
Stand 15: Vision Elbjerg & Center for Familier – www.visionelbjerg.dk
Stand 16: Bethesda familieindsatser – www.doegncentret.dk/bethesda
Stand 17: Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, Region Midt – www.dok.rm.dk
Stand 18: Cabi – www.cabiweb.dk
Stand 19: Høybyegård Bo- og behandlingstilbud – www.hoybyegaard.dk
Stand 20: Den Selvejende Institution Storskoven – www.storskoven.com
Stand 21: UCL Professionshøjskole, UC Syd, Professionshøjskolen Absalon, VIA University College, Københavns Professionshøjskole
Stand 22: CAFA – www.cafa.dk
Stand 23: Center for Social Inklusion – www.socialinklusion.dk
Stand 24:
Stand 25: Børnecenter Hvidborg – www.hvidborg.dk
Stand 26:
Stand 27: Idrætsakademiet – www.idraetsakademiet.dk
Stand 28: SUF Den Sociale Udviklingsfond –  www.suf.dk
Stand 29: PS Foreningen, Foreningen for professionelle støttepersoner – www.psforeningen.dk
Stand 30: CareLink – www.carelink.dk
Stand 31: Opholdsstedet Broager – www.broager-bo.dk
Stand 32: LOBPA – www.lobpa.dk
Stand 33: Concura – www.concura.dk
Stand 34: PKA – www.pka.dk
Stand 35: Castberggård Job- og Udviklingscenter – www.cbg-job.dk
Stand 36: Fabu fonden – www.fabu.dk
Stand 37: Kostskoler.dk – www.kostskoler.dk
Stand 38: Kostskoler.dk – www.kostskoler.dk
Stand 39: Bostedet Caroline Marie – www.mariehjem.dk/caroline og  Hanne Mariehjemmet – www.mariehjem.dk/hanne
Stand 40: Vivamus – www.vivamus.as
Stand 41: Botilbuddet Lindevang – www.lindevang.dk
Stand 42: VISO – den nationale videns- og specialrådgivingsorganisation – VISO
Stand 43: Casa Blanca – www.cbbe.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt sekretær Aase Madsen
aam@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6143