Valg til Europa-Parlamentet

Mød socialrådgiver-kandidaterne, der stiller op til valg til Europa-Parlamentet 2019 - sæt kryds ved din socialrådgiverfaglighed

Valget til Europa-Parlamentet nærmer sig, og en række af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer går til valgkamp med socialpolitik i blodet og faglig erfaring i rygsækken. Selv om deres politiske ståsted er forskelligt, er de enige om mindst én ting: Deres politiske engagement er præget af deres baggrund som socialrådgiver.

Se også socialrådgiver-kandidater til Folketinget

Anders Guldhammer - Konservative Folkeparti

Valgkreds og parti

Opstillet af Sjællands Storkreds for det Konservative Folkeparti. Til parlamentsvalg er valgkredsen hele landet.

Det er første gang, at jeg er opstillet til parlamentsvalget. Har i mange år været første-stedfortræder til byråd og region.

Sociale medier

Facebook: www.facebook.com/anders.p.guldhammer

Profil på Linkedin

 

Hvorfor stiller du op?

Jeg har igennem mit mangeårige virke i mange internationale sammenhænge oplevet, hvor forskelligartede vilkår mennesker har for at kunne opnå en respektfuld og glad tilværelse. Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde med at påvirke, især de europæiske lande, til at bedre de sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige forhold for alle EU-borgere. Det skal dog ske i respekt for det enkelte lands nationale rettigheder til at træffe beslutninger om rammerne for landets politik.

Hvad laver du til hverdag?

Efter at have arbejdet i den offentlige sektor i omkring 48 år, både som sagsbehandler og leder/chef, primært i den sociale sektor, besluttede jeg ved det 65. år at starte som selvstændig. Driver pt. Dansk Institut for Offentlig Administration – DIFOA, som blandt andet har en Social- og Sundhedsmæssig Rådgivning og Behandlingsenhed og en Lobbyistfunktion i EU.

Hvad er dine mærkesager?

De sagsområder, der er vigtigste for mennesker og deres vilkår nu og i fremtiden, er dem, der har min største bevågenhed, og vil blive genstand for mine ”kamppladser”. Det er klima og energi, vækst og arbejdspladser, arbejdsmarked og sociale sikringer samt dyrevelfærd.

Vi har tilstrækkelig med vedtagne hensigtserklæringer fra forskellige fora, herunder EU. Nu er der brug for handling, så vi når de opstillede mål.

CO2-udslippet skal væsentligt ned. Forskning og udvikling af driftssikre og billige eldrevne transportmidler skal speedes op. Større udnyttelse af vind og vand energi.Fokus på fundamentale forhold i ”Den danske arbejdsmarkedsmodel”, så vore vilkår også skal gælde for udenlandsk arbejdskraft samt udenlandske arbejdsgivere.

Opmærksomhed på, at EU ikke medvirker til forringelser af de danske sociale sikringsordninger. Vi skal påvirke EU til at medtage vores modeller i deres initiativarbejde.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Mit faglige fundament har i den grad påvirket mit grundlæggende menneskesyn. Jeg betragter alle mennesker som selvstændige individer, der har forskelligartede opvækstvilkår, og som derfor har forskellige behov for opmærksomhed, hjælpeydelser, nærhed og omsorg.

Blå bog

Alder: 68 år
Civilstand: Gift med børnesagkyndig socialrådgiver Karin.
Børn: Vi har tilsammen 3 voksne børn og 1 barnebarn.
Uddannelse: Socionom fra Aalborg Universitetscenter i 1977, Merkonom – Organisation fra Aars Handelsskole i 1981, Pæd. Uddannelse fra DEL i 1996.
Arbejdsplads: Selvstændig

Karina Rohr Sørensen - Folkebevægelsen mod EU

Valgkreds og parti

Er stillet op til Europa-Parlamentsvalget for Folkebevægelsen mod EU – og har tidligere været opstillet på samme liste. Til parlamentsvalg er valgkredsen hele landet.

Sociale medier

Facebook: www.facebook.com/KarinaRohrSoerensen

Twitter: @karina_rohr

Instagram: www.instagram.com/karina_rohr

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op til valget, fordi jeg skal være med til at sikre et godt valg til EU-modstanden.

Hvad laver du til hverdag?

Til hverdag har jeg verdens bedste job som leder af Den Sociale Døgnvagt i København. Her får jeg lov til at arbejde sammen med skarpe, engagerede, sjove og kloge medarbejdere – der 24/7 gør deres for at passe på mennesker med akutte sociale problemer.

Hvad er dine mærkesager?

Som socialrådgiver er det nok naturligt, at jeg er optaget af kampen mod budgetloven, der jo er Danmarks udmøntning af EU’s Finanspagt. Det er ikke ok, at vi i en situation, hvor kommunerne har masser af penge, er underlagt en budgetlov, der udsulter og udhuler velfærden.

Social dumping – og kampen for ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet fylder også. Jeg er også optaget af det der med folkestyre – hvor meget EU bestemmer, og hvor meget vi som land selv har mulighed for at bestemme.

Derudover fylder klimaet en hel del – særligt bekymringen for, om mange nu tror, at vi kan bruge EU til at fremme en klimadagsorden. Når man kender EU’s klimapolitik – og for eksempel ved, at de har lavet et direktiv, der forbyder afgifter på flybrændstof – så ved man, at klimaet har brug for ordentlige internationale løsninger – og ikke for at blive håndteret af EU, hvor markedet altid kommer før mennesker og miljø.

Hvis nu EU var en god idé – og trak verden i en bedre retning – ville det måske være ok at betale mere end 21 mia. kroner om året for at være med. Men når nu EU (gennem Finanspagt og budgetlov og indre-marked- regler) udhuler vores velfærd, og også er skadelig for klima, folkestyre og meget andet – kunne jeg rigtigt godt tænke mig, at vi meldte os ud og brugte pengene på noget mere fornuftigt. Der er for eksempel et kontanthjælpsloft, jeg gerne vil have afskaffet…

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement?

Jeg tror, at betydningen er dobbelt. Mit politiske engagement havde betydning for, at jeg valgte at blive socialrådgiver. Og i mit politiske arbejde har det, at jeg er socialrådgiver, haft betydning for min vinkling af, hvilke områder jeg kaster mig særligt over.

Blå bog

Alder: 44 år
Civilstand: Samlevende
Børn: Kun til låns 🙂
Uddannelse: Socialrådgiver
Arbejdsplads: Leder af Den Sociale Døgnvagt i København

Kontakt