Faggruppen Børn, Unge og Familier

Velkommen til faggruppen for socialrådgivere ansat på børne- og familieområdet i kommunerne. Gruppen diskuterer dilemmaer og forandringerne på børneområdet - hvilken betydning har det?

Det arbejder faggruppen med

Faggruppen blev stiftet i Odense i 1999 og tæller cirka 1.650 medlemmer, som er ansat i landets kommunale forvaltninger. Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening at varetage faggruppens faglige interesser. Bestyrelsen består af en formand, fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Suppleanterne har de seneste år været inviteret med til møderne.

Faggruppens arbejde

Vi arbejder generelt på at udvikle og påvirke socialrådgiverfaget på børne- og familieområdet. Vi ønsker blandt andet at diskutere de dilemmaer, der er forbundet med ændringerne på området, og hvad ændringerne betyder for borgerne og for vores arbejdsvilkår.

Vi har blandt andet beskæftiget os med følgende områder: Deltaget i interview til brug for dokumentarudsendelse om anbringelse af unge. Bragt artikler i aviser og fagblad med det formål at besvare mediekritik af vores arbejde. Deltaget i arbejdet med at fastsætte vejledende sagstal for myndighedsrådgivere.

Vi har et bestyrelsesmedlem i DS’s Resolutionsudvalg for forebyggende socialt arbejde og et tæt samarbejde med DS’s koordinator på det socialpolitiske område – Henrik Egelund Nielsen – blandt andet i forbindelse med høringssvar.

Årlig konference

Vi bruger vores fire-fem årlige bestyrelsesmøder til blandt andet at planlægge den årlige faggruppekonference og generalforsamling, hvor vi hvert år bestræber os på at have en oplægsholder, som kan berige medlemmerne med faglige, forskningsmæssige og metodemæssige aktualiteter. Konferencerne ligger i marts. I lige år en to-dags konference og i ulige år, hvor der også er Socialrådgiverdage, en endags konference.

I 2008 var temaet omsorgssvigt, og vi havde til det formål inviteret Kari Killén og Morten Ejrnæs til Comwell i Middelfart, hvor vi havde to fantastiske dage med faglig fordybelse og hyggeligt samvær med kollegaer.

Den seneste konference og generalforsamling fandt sted på Den Sociale Højskole i Odense. Emnet tog afsæt i den nyere lovgivning omkring tidlig indsats overfor gravide misbrugere. Faggruppen ønskede at sætte fokus på rusmidlers indvirkning på graviditet og fødsel og på mulige fosterskader og senfølger og behandling heraf. Vi havde inviteret tre fagpersoner fra Hvidovre Hospitals familieambulatorium. Afdelingslæge Tina Messell, klinisk psykolog Stine Teudt og socialrådgiver Dorthe Kemp, som havde “fingeren på pulsen” via deres daglige arbejde. Ved den efterfølgende generalforsamling blev der valgt ny bestyrelse.

Bestyrelsen er meget interesseret i at være i løbende kontakt med socialrådgivere på området. Vi hører meget gerne fra jer med spørgsmål eller kommentarer af enhver art.

Kontakt faggruppens bestyrelse eller DS, hvis du har spørgsmål.

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangementer.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

SisiPloug Pedersen

Sisi Ploug Pedersen

Formand

Middelfart kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Jernbanegade 77
5500 Middelfart

Telefon:
61120931
Rowena Elizabeth LeeJensen

Rowena Elizabeth Lee Jensen

Næstformand

Københavns Kommune
Borgercenter Børn og Unge Nørrebro
Griffenfeldsgade 44
2200 København N

Telefon:
33174015
TanjaStefansen

Tanja Stefansen

Kasserer

Struer Kommune
Børne- og Familiecentret
Bremdal Torv 4
7600 Struer

Telefon:
96848484
HanneWibroe

Hanne Wibroe

Bestyrelsesmedlem

Roskilde Kommune - Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Telefon:
46315826
46313000
Eva MargretheDahlbæk Rosschou

Eva Margrethe Dahlbæk Rosschou

Bestyrelsesmedlem

Samsø Kommune
Familieafdeling
Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon:
87922200
TanjaHerum Pedersen

Tanja Herum Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Svendborg Kommune
Familieafdelingen
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Telefon:
62234672
62233000
KarinaSøborg Madsen

Karina Søborg Madsen

Bestyrelsessuppleant

Frederikshavn Kommune
Familieafdeling
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon:
98455000
Marie LouiseHøybye Lauritzen Geleff

Marie Louise Høybye Lauritzen Geleff

Bestyrelsessuppleant

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper, landsklubber og øvrige sektioner.

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kontakt DS’ faggruppekonsulent

Har du spørgsmål vedr. udviklingen af faggrupperne, faggruppeuddannelsen, DS’ faggruppestrategi mv.

Kontakt Mette Bertelsen. Tlf. 3338 6171 Mail meb@socialraadgiverne.dk