Nyheder

Når plejefamiliers egne børn kommer følelsesmæssigt i klemme

Biologiske børn kan nemt komme i klemme, når deres familie bliver plejefamilie og dermed en pædagogisk arbejdsplads. Især hvis plejebørnene har alvorlige kognitive og følelsesmæssige problemstillinger. Socialrådgiver, cand.pæd. og døgnplejekonsulent Bente Schramm efterlyser langt mere fokus på de biologiske børn. Også i lovgivningen.

20.05.2019

Mere tid til samarbejde mellem borger og socialrådgiver får ledige i job

Hjørring Kommunes investeringsstrategi har virket, konkluderer ph.d. Rasmus Ravn. Og det skydes primært, at socialrådgiverne har haft et reduceret sagstal på omkring 35 sager hver, for det giver bedre betingelser for at skabe et godt og konstruktivt samarbejde med borgerne.

20.05.2019

DS begærer Bisidderhjælpen konkurs

For godt to uger siden valgte ledelsen af Bisidderhjælpen at lukke virksomheden, og Dansk Socialrådgiverforening har nu begæret Bisidderhjælpen konkurs, da enkelte medlemmer har løn til gode.

20.05.2019

Det ønsker jeg mig af en ny regering

REGIONSLEDER: Jeg håber inderligt, at vi efter valget får en regering, der vil tage stress og arbejdsmiljø mere seriøst. Det skal være godt for alle faggrupper at gå på arbejde.

20.05.2019

Mig og mit arbejde: Ruth Bäckström Jensen

Ruth Bäckström Jensen bor i Odense med sin mand. Har tre voksne sønner og tre børnebørn. Arbejder som afsnitsleder i Børn- og ungerådgivningen, Odense Kommune

20.05.2019

Retssikkerhed – et opråb

DEBAT: Den uafhængige juridiske tænketank Justitia har offentliggjort deres statusrapport for året 2018. Den fastslår, at vores personlige frihedsrettigheder er under pres, og at flere lovforslag underminerer retsstatslige principper.

20.05.2019

Vi er tæt på borgerne – det er en meget federe måde at være socialrådgiver på

Holstebro er en af de kommuner, som har flere års erfaring med at investere i det sociale arbejde på voksenområdet - blandt andet ved at ansætte flere socialrådgivere. Det betyder, at indsatserne bliver mere målrettede, at der er færre borgere i midlertidige botilbud, og at det har givet flere penge i ommunekassen - en besparelse på cirka fem millioner kroner årligt. Sidst men ikke mindst: Socialrådgiverne er kommet tættere på borgerne – og har tid til at følge op og lave håndholdte indsatser, som gør den enkelte borger mere selvhjulpen.

20.05.2019

Hjørring udvider investeringsstrategi til de unge

Alle de gode tanker fra den såkaldte Hjørringmetode, som har fået mange kontanthjælpsmodtagere i job, skal med over i en ny ungestrategi. Men det skal en del af finansieringen også, så den nye strategi kan komme til at gå ud over indsatsen i jobcenteret.

20.05.2019

Det koster hele samfundet, at du er sygemeldt

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg kunne ikke lige lave en hurtig hovedregning, for hvad skal regnes med, når man beregner, hvad et menneske koster samfundet?

20.05.2019

Vi har tid til at tænke helhedsorienteret

Ea Mølbak Filtenborg er tillidsrepræsentant i jobcenteret i Hjørring, hvor socialrådgiverne er gået fra at have mellem 70 og 80 til omkring 35 sager hver. Det styrker både socialfagligheden og arbejdsmiljøet.

20.05.2019