Udsatte børnefamilier er blevet mere udsatte

5 HURTIGE: Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er mere udsatte end deres etnisk danske jævnaldrende. Det skyldes især, at de vokser op under ringere materielle vilkår og herunder har ringere boligforhold. Sådan lyder en af konklusionerne i VIVE-rapporten ”Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel 2018”, som seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk har været med til at lave.

14.01.2019

Sådan rammer udlændingestramningerne

Finansloven for 2019 blev vedtaget lige før jul, men den lavere hjemsendelsesydelse træder først i kraft i 2020, og Lindholm bliver først klar til at huse kriminelle, udviste asylansøgere i 2021.

14.01.2019

Uambitiøs finanslov: Sylter både arbejdsmiljø og uddannelser

Grønthøsteren kører videre på professionshøjskolerne, der igen i 2019 skal spare to procent. Og med finansloven for 2019 forsætter Arbejdstilsynet på samme uacceptabelt lave niveau, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum.

14.01.2019

Mig og mit arbejde: Arzu Ahmad

Arzu Ahmad er opsøgende gademedarbejder i Aarhus Kommune. Bor med sine tre børn i Tilst ved Aarhus.

14.01.2019

Mit studieliv blev dobbelt så fedt med SDS

- Mit studieliv blev dobbelt så fedt, efter jeg blev aktiv i SDS. Hvis du bare deltager i en lille smule af det studenterpolitiske arbejde, så lærer du en hel del om selve faget, men også om hvad fællesskab kan føre til. Sådan lyder det fra Laura Pode, som er ny forkvinde for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

14.01.2019

Opholdskrav på forsørgelsesområdet

JURASPALTEN: Som følge af skatteaftalen fra februar 2018 blev opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp skærpet, og der blev indført et beskæftigelseskrav fra 1. januar 2019. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal indføres opholdskrav for flere andre forsørgelsesydelser.

14.01.2019

Faggruppe satte markant aftryk på nyt skilsmissesystem

Allerede før politikerne var begyndt at forhandle det nye skilsmissesystem, blev de kontaktet af faggruppen af socialrådgivere på kvindekrisecentre. Faggruppens indspark kom derfor med helt ind i det politiske maskinrum, hvor det har sat markante aftryk på den nye lov om familieretshuse, der træder i kraft i april 2019.

14.01.2019

Jeg reagerer på uretfærdighed – og når noget er hovedrystende dumt

Jeg var oprigtig indigneret over, at mennesker som Jimmy, der endelig har fundet fodfæste i egen bolig skulle presses så hårdt, fordi SKAT begyndte at inddrive skattegæld, fortæller socialrådgiver René Nielsen. Og det var en stor sejr, da han tilbage i 2013 på vegne af den unge kontanthjælpsmodtager vandt en sag over SKAT, som måtte stoppe tvangsindkrævning af udsattes restskat.

14.01.2019

Kære nye studerende: Velkommen til dit faglige fællesskab

LEDER: Vi har nok at kæmpe for - både i udviklingen af vores faglige socialrådgiverfællesskab og for vores borgeres mulighed for at leve et værdigt liv. Men det smukke er, at det nytter noget, når vi gør det sammen.

14.01.2019