Repræsentantskab

Repræsentantskabsmødet er den øverste myndighed i DS. Det er her, den overordnede politik og de overordnede retningslinier for foreningens arbejde lægges.

Mødet finder sted hvert andet år i lige år.

Næste Repræsentantskabsmøde – Rep ’18 – afholdes 23.-24. november 2018.

» Referat af Rep’16
» Opfølgning på DS’ arbejde med Rep’16-beslutningerne (maj 2017)

Kontakt