Hvem stiller op?

Der er kampvalg om næstformandsposten, regionsformandsposterne i Region Nord og Region Syd og om de 10 pladser i Hovedbestyrelsen. Læs deres opstillingsgrundlag, og følg debatten til valgmøder og på facebook.

Nu har alle kandidater til DS’ formands-, næstformands- og regionsformandsposter – og DS’ hovedbestyrelse meldt sig.

Opstillingsgrundlagene for alle kandidater finder du herunder.

I facebookgruppen “Valg i DS – 2018” kan alle medlemmer følge med i – og meget gerne deltage i – valgdebatten. Og kandidaterne stiller op til valgmøder landet over.

På valg

DS’ næstformand

Der er fire kandidater til DS’ næstformandspost. Ditte Brøndum, Maj Thorsen, Rikke Helk og Sisi Ploug Pedersen.

» Læs interview med de fire næstformandskandidater

» Læs opstillingsgrundlag for kandidaterne til næstformandsposten.

Regionsformand i DS Region Nord

I Region Nord stiller Carsten Sørensen, Torben Uhre Slot og Trine Quist op til regionsformandsposten.

» Læs interview med de tre regionsformandskandidater

» Læs opstillingsgrundlag for kandidaterne til regionsformandsposten i Nord.

Regionsformand i DS Region Syd

I Region Syd stiller Anne Birgit Jørgensen og Mehendi Deol op til regionsformandsposten.

» Læs interview med de to regionsformandskandidater

» Læs opstillingsgrundlag for kandidaterne til regionsformandsposten i Syd.

DS’ Hovedbestyrelse

Og der er 27 kandidater til de ti pladser i DS’ Hovedbestyrelse.

» Læs opstillingsgrundlag for kandidaterne til Hovedbestyrelsen

Valgt ved fredsvalg

Formand for DS  (fra 24/11-2018)

Som eneste kandidat til formandsposten bliver Mads Bilstrup ny formand for Dansk Socialrådgiverforening fra den 24. november 2018.

» Læs Mads Bilstrups opstillingsgrundlag

Regionsformand i DS Region Øst

Regionsformand i Øst Rasmus Balslev er genvalgt ved fredsvalg uden modkandidater.

» Læs Rasmus Balslevs opstillingsgrundlag

Spørgsmål vedr. valg i DS af administrativ karaktér?

Kontakt sekretær Aase Madsen, telefon 33 38 61 43, aam@socialraadgiverne.dk

Øvrige spørgsmål vedr. valg i DS

Kontakt sekretariatschef Magne Vilshammer, telefon 33 38 61 41, mv@socialraadgiverne.dk