Lønoversigter

Her på siden kan du hente en oversigt over, hvordan løn- og øvrige ansættelsesvilkår ser ud for medlemmer i den private sektor. Oversigten er udarbejdet på baggrund af en medlemsundersøgelse som DS har gennemført i efteråret 2015. Næste opdatering er under udarbejdelse.

Lønoversigt – basisstillinger i den private sektor
»  Download lønoversigt

Lønoversigt – lederstillinger i den private sektor
» Download lønoversigt

Om lønoversigten

Ansættelse som privatansat socialrådgiver sker i mange forskellige brancher og ofte med vidt forskellige opgaver og ansættelsesvilkår.

Der er stor forskel på at være ansat i den private og i den offentlige sektor. I modsætning til den offentlige sektor er næsten alle ansættelsesvilkår i den private sektor nemlig et aftalespørgsmål med den enkelte arbejdsgiver. Enten i form af en privat kollektiv overenskomst eller direkte med den ansatte i en ansættelseskontrakt. Derfor er det også vigtigt at være velforberedt ved aftalens indgåelse, og her kan Dansk Socialrådgiverforening hjælpe dig.

Vi har igen i efteråret 2015 gennemført en medlemsundersøgelse af privatansattes løn- og ansættelsesvilkår. Her kan du derfor hente en oversigt over, hvordan løn- og øvrige ansættelsesvilkår ser ud i for medlemmerne i den private sektor. Undersøgelsen gennemførtes første gang i 2013, og det er planen at gennemføre en tilsvarende hvert andet år.

Grundet prioritering af en række projekter, der har til formål at styrke DS’ bistand til sine privatansatte medlemmer, er det besluttet at udskyde opdateringen af lønoversigten til september 2018.

Statistiske forbehold

Undersøgelsen er udsendt til 710 medlemmer, hvoraf ca. 35% har svaret. Enkelte besvarelser har måttet frasorteres, og oversigterne baserer sig derfor på ca. 33% af de adspurgte. 133 privatansatte har ikke modtaget undersøgelsen, da de ikke har registreret en gyldig mailadresse i medlemssystemet.

Grundet den store spredning i ansættelsesområder er nogle af tallene baseret på meget få besvarelser, og skal derfor tages med forbehold.

Mange steder er derfor angivet antallet af besvarelser. Nogle grupper er også relativt brede for at sikre anonymiteten i besvarelserne. Trods disse forbehold giver tabellerne et godt billede af, hvordan lønniveauerne fordeler sig på hhv. brancher, geografi, stillingsbetegnelse m.v.

Værktøj til forhandling

Vi håber, at oversigterne kan være dig til hjælp, når du skal forhandle løn og øvrige vilkår i ansættelsen med en privat arbejdsgiver. Som indledning til lønoversigterne har vi udarbejdet en læsevejledning, og vi anbefaler, at du læser denne, før du går i gang med løntabellerne.

Undersøgelsen bliver naturligvis mere retvisende jo flere besvarelser, den bygger på. Husk derfor at holde dine oplysninger i medlemssystemet opdateret, så vi kan se, om du er privatansat, og så vi har din aktuelle mailadresse.

Husk også, at der er mange ting, der skal tages højde for, når du skal indgå aftale med din arbejdsgiver, og at du til enhver tid kan kontakte dit regionskontor for nærmere rådgivning.

Bliver du tilbudt ansættelse i en virksomhed, som ikke har en kollektiv overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening, anbefaler vi, at du sender din kontrakt til gennemsyn hos os, inden du skriver den under.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.