AMiR-uddannelse

Arbejdsmiljøuddannelse er lovpligtig for arbejdsmiljørepræsentanter

I følge reglerne skal nye arbejdsmiljørepræsentanter have gennemført den obligatoriske uddannelse på 3 dage inden 3 måneder efter valget. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten får uddannelsen, ligesom arbejdsgiveren også skal betale alle udgifter.

Arbejdsgiveren skal desuden tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse på to dage i det første funktionsår, og 1½ dag i hvert af de følgende år. Indholdet af arbejdsmiljøuddannelsen fastlægges i en kompetenceudviklingsplan.

Hvis du arbejder i en kommune eller i en region, er du omfattet af aftalen om Medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen). Hvis du også bliver medlem af MED-udvalget, har du krav på at deltage i den grundlæggende MED-uddannelse af fem dages varighed.

Kommuner og regioner anvender ofte PUF, Parternes Uddannelsesfællesskab til at afvikle både arbejdsmiljø- og MED-uddannelsen.

DS-kursus for AMiR og TR  udbydes to gange om året

Dansk Socialrådgiverforening udbyder to gange om året et kursus om ’TR og AMiR i samspil om den gode arbejdsplads’. Kurset har en varighed på to dage, og DS anbefaler, at TR og AMiR fra samme arbejdsplads så vidt muligt deltager sammen på kurset.

Formålet med kurset er at ruste tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten til i fællesskab at arbejde for trivsel og et godt arbejdsmiljø samt at styrke TR og AMiR til arbejdet i MED for at kunne være med til at sætte dagsordenen.

Kurset kan findes i kalender for tillidsvalgte.

DS-temadage til arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Socialrådgiverforening udbyder temadage til arbejdsmiljørepræsentanter.

Find aktuelle arrangementer i kalender for tillidsvalgte.

Vilkår for deltagelse i DS’ kurser og temadage for arbejdsmiljørepræsentanter

Når du vil deltage i DS’ TR-AMiR-kursus og AMiR-temadage skal du aftale med din arbejdsgiver, at du får fri med løn og får betalt dine transportudgifter.

Det er gratis at deltage i DS’ kurser og temadage, dvs. at hverken arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver skal betale kursusgebyr. Omkostningerne ved afholdelse af AMiR-temadage betales af Dansk Socialrådgiverforening.

For langt de fleste arbejdsmiljørepræsentanter er det ikke noget problem at få fri med løn og betalt transport. Men hvis du oplever problemer, så kontakt Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter i den region, du er tilknyttet:

Kontakt din konsulent.

Arbejdstilsynets vejledning

”Arbejdsgiveren skal give AMO’s medlemmer lejlighed til at få viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål (5).
Arbejdsgiveren skal betale AMO’s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Arbejdsgiveren skal også dække et eventuelt tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med, at medlemmerne deltager i arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der bliver stillet de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal dække arbejdsmiljørepræsentantens tab af indtægt i forbindelse med, at vedkommende udfører sin funktion som arbejdsmiljørepræsentant, fx ved at deltage i relevante møder og andre aktiviteter.

Hvis der opstår uenighed om udgifter og dækning af tab mv., er det ikke en sag for Arbejdstilsynet, men det skal behandles i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter”.

Kilder: Arbejdstilsynets vejledninger

F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte
F.3.2-1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst 10-34 ansatte
F.3.3-1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomeheder med mindst 35 ansatte

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Find udbydere af obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse:

» Center for arbejdsliv & læring – LO-skolen 
» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)
» Arbejdstilsynets øvrige godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen: Generelle kurserGenerelle kurser, netbaserede

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

» FTF’s arbejdsmiljøkurser
» PUF’s arbejdsmiljøkurser

Kontakt