Ny TR

Her kan du læse, hvordan man vælger TR, og hvilken støtte man får fra DS

Hvis du allerede er blevet valgt som TR skal du meddele dit valg til Dansk Socialrådgiverforening.

Og læs pjecen “Velkommen som TR i DS“. Her finder du nogle af de vigtigste oplysninger, som du skal være opmærksom på som nyvalgt tillidsrepræsentant.

Hvis du stopper som TR, skal du meddele dit ophør til Dansk Socialrådgiverforening.

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten varetager medlemmernes interesser på arbejdspladsen. Opgaverne kan være meget forskellige:

Tillidsrepræsentanten hjælper medlemmer i knibe, forhandler løn og aftaler, er formand for DS-klubben, fungerer som sparringspartner for medlemmer og ledere og er DS’ repræsentant på arbejdspladsen.

Hvilken støtte får tillidsrepræsentanten fra DS?

Alle tillidsrepræsentanter i DS får opbakning fra DS-regionen i form af rådgivning og konsulentbistand. DS-regionen forhandler en aftale om TR’s vilkår i samarbejde med dig som TR på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten har adgang til den særlige hjemmeside for tillidsrepræsentanter. DS formidler faglige nyheder via hjemmesiden, tilbyder TR-uddannelse, start- og udviklingssamtale og inviterer til TR-møder.

Hvordan kommer I i gang?

  • Indkald alle socialrådgivere på arbejdspladsen til en stiftende klubgeneralforsamling.
  • På generalforsamlingen vælger I en tillidsrepræsentant, og vedtager vedtægter for klubben. Brug DS’ standardklubvedtægt. Du kan markere teksten og kopiere den over i dit eget tekstbehandlingsprogram, så du kan indtaste oplysninger om din klub.
  • Den nyvalgte TR skal informere DS-regionen om hvem, der er blevet valgt som TR og som TR-suppleant. TR skal også sørge for at klubbens vedtægter sendes til DS-regionen.
  • DS-regionen skal registrere valget, og formelt anmelde valget overfor arbejdsgiveren, først da er TR beskyttet i følge TR-reglerne. DS’ regionsbestyrelse skal godkende vedtægterne.

Er I kun 4 socialrådgivere?

Bemærk: Kravet om, at der skal være minimum fem ansatte socialrådgivere, førend man kan vælge en tillidsrepræsentant, kan fraviges, hvis det aftales med arbejdsgiveren. Husk at ledere ansat på DS-overenskomst tæller med!

I kan også overveje om det vil være en god idé med en fællesklub med HK/Kommunal på jeres arbejdsplads.

Kontakt