Ansøgning – Få fri til at deltage i SD19

Socialrådgiverdage 2019 er lige om hjørnet. I DS har vi lavet en tekst, du kan tilpasse og dernæst bruge til at søge din ledelse/arbejdsgiver om deltagelse – teksten lægger vægt på, hvad du og organisationen får ud af din deltagelse i Socialrådgiverdage 2019 – hvorfor det er en god investering.

Teksten er tænkt sådan, at du kan tilpasse den. Dvs. du kan fx supplere med en beskrivelse af hvilke workshops, du ønsker at deltage i, og hvad du selv og organisationen kan få ud af det. Det er meget muligt, at indholdet netop spiller ind i dér, hvor I som organisation befinder jer netop nu i jeres udvikling.

Her er teksten nedenfor. Sætningen i parentes er en guide til hvordan man kan tilpasse til egen ønsker og arbejdsplads. Det er blot at markere teksten, at lægge den over i et word-dokument eller en mail og at bruge den. Send den endelig videre til alle socialrådgiverkolleger i afdelingen.

Hvis du er TR/FTR, må du meget gerne hjælpe til med at understøtte brugen af teksten blandt kollegerne.

Skitse til ansøgningstekst

Motiveret beskrivelse for deltagelse i Socialrådgiverdage 2019 – den 30. – 31. oktober i Nyborg.

Socialrådgiverdage 2019 er to intense dage med adgang til 4-5 faglige input hver dag. Der vil være fire aktuelle hovedoplæg ved sociolog Rasmus Willig, professor Nanna Mik Meyer, børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og filminstruktør Christina Rosendahl, og derudover vil deltagerne kunne vælge 6 forskellige workshops inden for egne interesseområder.

Socialrådgiverdage 2019 er muligheden for at få styr på det sidste nye inden for dit fag og det sociale arbejde bredt set – hvor programmets mere end 80 workshops afspejler bredden på aktuel og relevant ny faglig viden inden for socialrådgivernes forskellige arbejdsfelter.

Udbuddet af workshops er organiseret sådan, at der i hver af de seks blokke med workshops er en faglig bredde i tilbuddene. Det betyder, at deltagerne efter de to dage har mulighed for ved deltagelse i op til seks workshops at blive opdateret med nyeste viden inden for ens eget arbejdsfelt og speciale (fx børn/familie, beskæftigelse, integration, sundhed, udsatte, forskning, profession, eller andet). Ved workshop-formen har deltagerne mulighed for at lære nyt, og samtidig mulighed for via dialogen i workshoppen at sammenholde den nye viden med deltagernes egen viden.

(Tilføj her eventuelt overskrifterne på de fem-seks workshops, som du ønsker at deltage i. Her er det oplagt, at du kort beskriver, hvad disse workshops giver dig i forhold til din opgaveløsning eller kan tilføre organisationen af ny viden. Hvis indholdet i dine valgte workshops passer ind i den situation og udvikling, som jeres organisation befinder sig i lige nu, så er det bare om at få det med også).

Læringsmålet ved deltagelse i Socialrådgiverdage 2019 er, at deltagerne oplever et fagligt løft, at blive opdateret med ny faglig forsknings- og praksisbaseret viden og inspiration i et omfang, som ikke kan indsamles på én gang andre steder. Og ikke mindst ved aktuel deltagelse i debatter i workshops, mv. at bidrage til videnspredning og vidensparring på tværs af arbejdspladser/organisationer. Resultatet er en opdateret faglig viden, som du sammen med andre deltagende kolleger fra afdelingen kan bringe hjem til afdelingen og dér dele med de kolleger i afdelingen, der ikke havde mulighed for at deltage.

Derudover er Socialrådgiverdage 2019 også ét stort netværksforum. Vi ved fra forskningen af, at det ofte er personbåren viden i socialt arbejde, som er effektiv, når der skal overføres gode erfaringer fra en organisation til en anden. På Socialrådgiverdage samles man i tematiserede grupper og samtaler, som gør det muligt at knytte produktive relationer, der strategisk kan bruges fremadrettet i både dit og organisationens arbejde.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt sekretær Aase Madsen
aam@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6143